کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سیزدهم)

  فصل سیزدهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل ارتباط نزدیک مطالب این چهار فصل به یکدیگر که همه در مورد معرفت الله و تقوی است، توضیحات جامعی در باره این چهار فصل آورده می شود: اول؛ اصل در طرح و فهم معارف الاهیّه و نیز تخلّق به رفتارشناسی مناسب آن، معرفه الله است. «معرفة الله» اوّل دین و متن و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل دوازدهم)

  فصل دوازدهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل ارتباط نزدیک مطالب این چهار فصل به یکدیگر که همه در مورد معرفت الله و تقوی است، توضیحات جامعی در باره این چهار فصل آورده می شود: اول؛ اصل در طرح و فهم معارف الاهیّه و نیز تخلّق به رفتارشناسی مناسب آن، معرفه الله است. «معرفة الله» اوّل دین و متن و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل دهم)

  فصل دهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل ارتباط نزدیک مطالب این چهار فصل به یکدیگر که همه در مورد معرفت الله و تقوی است، توضیحات جامعی در باره این چهار فصل آورده می شود: اول؛ اصل در طرح و فهم معارف الاهیّه و نیز تخلّق به رفتارشناسی مناسب آن، معرفه الله است. «معرفة الله» اوّل دین و متن و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل نهم)

  فصل نهم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل ارتباط نزدیک مطالب این چهار فصل به یکدیگر که همه در مورد معرفت الله و تقوی است، توضیحات جامعی در باره این چهار فصل آورده می شود: اول؛ اصل در طرح و فهم معارف الاهیّه و نیز تخلّق به رفتارشناسی مناسب آن، معرفه الله است. «معرفة الله» اوّل دین و متن و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل هشتم)

  فصل هشتم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل هشتم- قسمت اول ١- آیا تصوّری از وسعت خلقت دارید؟! چه در زمان و چه در مکان؟ از کی بوده؟! تا کجا هست؟! اصلاً ماده و بینهایت چه معنا دارد؟! همیشه بوده یعنی چه؟! زمانی بوده که هیچ نبوده؟! یعنی قبل از آن عدم بوده؟! عدم یعنی چه؟! این گستره ی خلقت تا کجا هست؟! بی ته بودن آن یعنی …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل هفتم)

  فصل هفتم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل هفتم- قسمت اول ١- مسلّم نزد عقل و حس است که «از کوزه برون همان تراود که در اوست»؛ لذا: آنکه با تذکّر و تسلیم به خدای متعال و ولیّش به سر می برد و همّت او رعایت و پاسداری کردن (تقو) از آنان است، باطن و قلب حاضری در محضر آنان دارد و دل و میل او آمیخته و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل ششم)

  فصل ششم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل ششم توضیحات و مستندات این فصل کم نیست ولی با این همه این «کمی» هم شاید کمکی در فهمیدن بیشتر و کاربردی کردن آن بوده باشد: ١- آن چه در فرهنگ کتاب و سنّت «قلب» و «روح» گفته شده است، دو اسم برای یک مسمّی است. ٢- قلب صنوبری در سمت چپ سینه، نقطه ی کانونی اتّصال روح به تن …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجم)

فصل پنجم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل پنجم عزیزانم! عقلاً بندگی بنده در خورِ مولویّت مولا باید باشد. مولویّت خدایِ متعال چقدر است؟! عقلاً بزرگی معصیت هر مولایی به قدر عظمت اوست؛ قدر معصیت هر مولایی در عظمت او ضرب شده، قدر حقیقی معصیت او معلوم می شود و چنین است که کمترین معصیت خدای متعال ضرب در شدّت عظمتِ بی حدّ در بی حدِّ او می شود …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهارم)

  فصل چهارم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل چهارم ١- آن که در پهنه ی خلقت گسترده و در عرصه ی آن منتشر شده است ، اوّلُ ما خَلَقَ الله است ؛ که خدای متعال ابتدا او را آفریده سپس هر خیری را از آن و برای آن آفریده است. آن اوّلین ، از طرفی محبّت است ، و از طرفی حبیب است و حبیب است . در …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سوم)

    فصل سوم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل سوم: ١- نکته ی بسیار مهم در سنجش و تشخیص درستی و نادرستی مدّعیان راهنمایی به معرفت و معنا آن است که: آنچه در عرف الهی و عقلی ملاک درستی و حقّانیّت است علم و حقّانیّت دعوت است ، نه قدرت و خرق عادت؛ لذا: خدای متعال در اثبات درستی ادّعای رسول اکرم صلی الله علیه و آله می …
ادامه مطلب