کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاهم)

  فصل پنجاهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل پنجاهم در کنار «زبان» که اولین و مهم ترین وسیله ی تفاهم بین انسان هاست، «خط» و «کتابت» قرار دارد، «کتابت» مهم ترین وسیله ی انسانی در طول تاریخ برای ثبت و ضبط اطلاعات و علوم و معارف و وسیله ی انتقال آن ها برای دیگران بوده است، و هنوز هم با پیشرفت فن آوری، شایع ترین وسیله در این …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و نهم)

  فصل چهل و نهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل و نهم اگر کسی دو مورد را درست و به قاعده و به سلامت انجام دهد، در دنیا و آخرت به سلامت خواهد بود: تغذیه، و نماز- اجمال تغذیه ی بهداشتی و سالم در همین فصل گفته شده، و نماز نیز در محل خود گفته شده است.  
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و نهم)

فصل چهل و نهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل و نهم اگر کسی دو مورد را درست و به قاعده و به سلامت انجام دهد، در دنیا و آخرت به سلامت خواهد بود: تغذیه، و نماز- اجمال تغذیه ی بهداشتی و سالم در همین فصل گفته شده، و نماز نیز در محل خود گفته شده است.
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و هشتم)

  فصل چهل و هشتم.mp3   می توضیح در باره ی فصل چهل  و هشتم در خلقت الهی در حوزه زبان، کلمات حامل معانی و یا آینه ی معانی هستند؛ لذا: در آنها استعداد انتقال مقاصد و معانی به دیگران وجود دارد. حال در تسمیه فرزندان اگر برای آنان اسم زیبائی خصوصاً از نظر معنوی انتخاب شود، نام بردن از آن کودک با آن اسم خصوصاً اگر با توجه به …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و هفتم)

  فصل چهل و هفتم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل  و هفتم در علاقه و محبّت پدران و مادران به فرزندان، این سخن رایج در بین مردم درست است که می گویند: فرزند، بادام و نوه، مغز بادام است. شدّت محبّت پدران و مادران به فرزندان- خصوصاً- در اولاد اولادان که نشانه جدّی تر شدن بقای انسان در ادامه نسل اوست، خود را نشان می دهد.  نکته …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و ششم)

  فصل چهل و ششم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل  و ششم   مجموعه خلقت الهی، مجموعه ای نظام مند است؛ از طرفی همه اجزاء آن ذی شعور و از طرفی دیگر مرتبط با یکدیگرند، این معنا هم در خلقت مادی و هم معنوی، صادق است. در هر مجموعه  مرتبط به هم جابجائی در یک جزء،جابجایی در سایر اجزاء را نیز سبب می شود ؛ لذا: تغییرات …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و پنجم)

  فصل چهل و پنجم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل و پنجم خوب زندگی کردن، هنر است و از رفتارهای لازم و اصلی در ساختن زندگی خوب، زندگی کردن با شکر است. توجّه به داده های خدای متعال که اوّلی و اصلی و گرانبهاترین آن ها نعمت وجود و حیات و قیمت نداشتن آنست، دل را آرام، و کام را شیرین، و نفس را سیر کرده و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و سوم)

  فصل چهل و سوم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل و سوم به فاصله بین دنیا و آخرت، برزخ گفته می شود، عالم برزخ، عالم ارواح است . در آن جا هر چیزی صورت حقیقی خود را دارد؛ صورت برزخی «پاکی» سفیدی، «علمِ» صحیح، آب گوارا و زلال، «زبان نیش دار»، عقرب می باشد. عالم رویای صادقه همان عالم برزخ است. درواقع آن عالم ، عالم مثال …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و چهارم)

  فصل چهل و چهارم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل  و چهارم اوّلین و مهمترین بازخورد موجودیّت یافتن انسان در او اولاً احساس و وجدانِ موجود بودن و موجودیّت یافتن در اوست، ثانیاً پیدا شدن میل و خواسته در اثر آن موجودیّت، که حقیقی است نه خیالی ، و واقعی است نه وهمی. حال با توجّه به شأن و منزلت انسان که بنده حق تعالی است، نفس …
ادامه مطلب