کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و دوم)

  فصل چهل و دوم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل و دوم حقیقت وجود و حیات، محبّت است؛ محبّت خدای متعال به حبیب خود؛ لذا: زندگی کردن با محبّت حبیب خدای متعال و احبّاء او، زندگی کردن بر مبنای درست و بر بستر حقیقت آن است. چنین زیستنی، دل را آرام و کام را شیرین و نفس را سیر و سیراب از مطلوب و محبوب فطری می …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و یکم)

  فصل چهل و یکم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهل و یکم حقیقتاً خوب زندگی کردن، گرانبهاترین هنرهاست. و این هنرمندی جائی اشکار می شود که شخص در تنگی و سختی  باشد؛ چه در روابط اجتماعی و چه در زمینه مالی. و این امر در گرو استفاده بهینه از داشته هاست، اگر چه اندک باشند. مدیریّتِ کارآمدِ امکاناتِ کم، جبران کمبود امکانات را می کند و درست …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهلم)

  فصل چهلم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهلم منطق عقل سلیم و دین الهی تلاش مستمر برای خوب و خوب تر شدن است. و از جمله رفتارهائی که سبب طی کردن این مسیر و رسیدن به مقصد است، رفتار کریمانه و بزرگوارانه در مقابل کسانی است که با انسان چنین رفتاری ندارند؛ مانند: بخشیدن کسانی که  بدی کرده اند و پیوند با کسانی که از ما بریده …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و نهم)

  فصل سی و نهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و نهم اگر مسلمانی بداند که خدای متعال می فرماید:  «مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ‏ أَساءَ فَعَلَيْها» (جاثیه:۱۵ و فصلّت :۴۶)  «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها» ( الاسراء:۷) هر که نیکی کند، به خود نیکی کرده و اگر بدی کند به   خود بدی کرده است آیا به خود جرأت می دهد که …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و هشتم)

  فصل سی و هشتم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و هشتم خدای متعال تنها خالق نیست، بلکه فعل اختیاری هر کس، مخلوق اوست؛ چه ذهنی، قلبی و یا عینی. نهایتاً خدای متعال احسنُ الخالقین است. میزان حُسن خالقیّت هر کسی به اندازه علم و قدرت اوست؛ لذا: خدای متعال احسنُ الخالقین است. افعال اختیاری صادره از هر کسی، موجودیّت بخشیدن به ماهیّت افعال است که قبل …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و هفتم)

  فصل سی و هفتم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و هفتم نقطه کانونی تعریف انسان مکلّف، اختیار است: اختیار در انتخاب و اختیار در عمل. و چه بسا در زندگی مجالی برای تصحیح  تجربه ها نباشد. و این در حالی است که عاقبت امر زندگی، قیامت و حساب و کتاب است .  حال که چنین است عقیده ای را زمینه زندگی و فرهنگ آن انتخاب کنید …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و ششم)

  فصل سی و ششم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و ششم از ابتلائات عمومی مردمان و مخرّب دین و دنیای آنان آشفتگی ذهنی و ناراحتی خیال  است که سبب بهره نبردن از داشته های دنیوی در عین استفاده از آنان و نیز عدم حضور قلب در توجّهات دینی و اعمال عبادی است. برای خلاص شدن از دست این بلیّه، کافی است به هر عملی که مشغول …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و پنجم)

  فصل سی و پنجم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و پنجم رابطه عمل و شخصیّت انسان مشابه کار مجسّمه سازی است که توده گلی را پیش رو خودش دارد و با دستان خود و در حقیقت با عمل خود به آن شکل می دهد. کار ما از هر گونه که باشد در حین انجام که در حال تعیّن یافتن است برای باطن و قلب، حال و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و چهارم)

  فصل سی و چهارم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و چهارم بسیاری از امور ناموفّق به دلیل انجام بد آنهاست؛ و بسیاری دیگر به دلیل گزینش گزینه نامناسب بین موارد متعدّد  می باشد . چه بسا تصوّر بهره زیاددر کاری باعث انتخاب آن می شود، در حالی که توان انجام آن در شخص نیست. در هر حال گزینش گزینه مناسب با توجه به عملی بودن  و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و سوم)

  فصل سی و سوم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل سی و سوم خدای متعال در قرآن مجید، خلقت و آفرینش خلائق و شریعت و وضع حدود و تکالیف را برای بندگان مختار، به ربوبیّت خود نسبت می دهد . راغب اصفهانی که درمیان قدما، زیباترین اثر را در معنی و شرح الفاظ و لغات قرآن مجید به نام «المفردات» تألیف کرده، ریشه لغت «ربّ» را «تربیت» دانسته …
ادامه مطلب