کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل دوم)

  فصل دوم.mp3  کمی توضیح در باره ی فصل دوم قطعِ ظلمات در سیر به سویِ حقایقِ الهیّه بی همرهی  خضر خدایی شدنی نیست؛ «جهل» و «عجز» دو پرده اصلی از ذات فقر انسانی است و این در حالی است که خدای متعال حتّی کمترین خلاف و خطا را نه در ظاهر که در باطن نیز امضا نکرده و به جز طهارت و عصمت را پذیرا نیست و زیبنده ی …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل اول)

    فصل اول.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل اول ١- مولّفه های خوش بختی، دغدغه ها و نیازهای فطری انسان هستند؛ لذا هر نظام آئینی و یا اجتماعی که بتواند جوابگوی وجدانی و نفسی – نه خیالی و ذهنی– این دغدغه ها و نیازها باشد، همان آئینِ  بر حقِّ فراگیر در عالمِ انسانی است. برملا شدن پوچی مکاتب انسانی و ناتوانی آنها در فرهنگ و تمدّن بشری، …
ادامه مطلب

نكاتي در مورد كتاب صوتي كوچه باغ هاي بهشت سعادت

  منطق تالیفِ کتاب؛ اثبات قواعد زندگی درست و با معنا نیست؛ بلکه قرائت قواعد درست و با معنا از نظر اعتقادات شیعی و ولائی است، لذا مخاطبین آن شیعیان دوازده امامی نیستند؛ و هر کسی  در هر مرامی و با  هر اعتقادی می تواند این قواعد را تجربه کند. اگر دغدغه های انسانی او جواب یافته و معانی گمشده ی او پیدا شد که هیچ و گرنه ببخشید که …
ادامه مطلب