کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (پنجاه و پنجم)

  فصل پنجاه و پنجم.mp3   کمی توضیح در باره فصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنج  این مطلب تجربه ی هر کسی در زندگی شخصی خود است، و آن اینکه معمولاً هیچ کسی برای بار اول کار خوب و یا بدی را به تنهائی انجام نداده؛ یا آن را از دوستی یاد گرفته و انجام داده و یا به همراه او آن را انجام داده است. در داشتن …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و چهارم)

  فصل پنجاه و چهارم.mp3   کمی توضیح در باره فصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنج  این مطلب تجربه ی هر کسی در زندگی شخصی خود است، و آن اینکه معمولاً هیچ کسی برای بار اول کار خوب و یا بدی را به تنهائی انجام نداده؛ یا آن را از دوستی یاد گرفته و انجام داده و یا به همراه او آن را انجام داده است. در داشتن …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و سوم)

  فصل پنجاه و سوم.mp3   کمی توضیح در باره فصل پنجاه و سوم هنرمندانه ترین هنر در زندگی، هنر خوب زندگی کردن است. زندگی خوب، زندگی با دلی آرام، بی حسرت گذشته و بدون نگرانی از آینده است. شاه کلید زندگی این چنینی، رضا به داشته و نداشته هاست، در انجام تکالیف و امور مربوط به خود سعی کنید کوتاهی نکنید، با تنبلی و کسالت و باری به هر …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و دوم)

  فصل پنجاه و دوم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل پنجاه و دوم موفقیت در کارها – فارغ از زشت و یا زیبا بودن آن ها- لوازمی دارد؛ از جمله ی آن ها انجام دادن کار در اولین فرصت ؛ و پرهیزاز انجام آن در دقیقه ی نود که معمولاً در آن موقع ، نود درصد به سرانجام نمی رسد،پشتکار و سماجت در انجام کار، نه سستی و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و یکم)

  فصل پنجاه و یکم.mp3   کمی توضیح در باره فصل پنجاه ویکم  هنرها جلوه ی استعداد خلاقیت انسان – از طرفی - و از طرف دیگر بازتاب خواسته ها و آرزوهای او در طلب زیبائی، تعالی، آرامش، حقیقت و معرفت آن است. پرداختن به آن اگر بی توجّه به حقیقت و رعایت آن باشد، به بی راهه رفتن و دامن زدن به سرگردانی خود و دیگران در زندگی است …
ادامه مطلب