کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و دوم)

  فصل بیست و دوم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بيست و دوم لحظه های امن آرام و مهربان، خواسته گمشده ی همه ی آدمیان است؛ همان که وعده ی خدای متعال برای مومنان در بهشت برین است. این لحظه ها در کنار همسری صالحه و مومنه حتّی در تنگ دستی نیز دست یافتنی است. و فارغ از همه دنیا می توان در نمازی که با معنا باشد، …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و یکم)

  فصل بیست و یکم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بيست و يكم حقیقت  دنیا، بازی و بیهودگی است؛ لذا: دل بستگی به آن از طرفی دل بستگی به سراب است و از طرفی دیگر مانند هر دل بستگی، سبب تکاپو و تلاش برای دست یافتن به آن . حقیقت پوچی آن سراب فریبنده بعد از دست یافتن به آن آشکار می شود؛ آنگاه آشکارا حالت افسردگی را …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیستم)

  فصل بیستم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل بيستم موجودیّت ما با مالکیّت ما تحقّق می یابد : مالکیّت وجود و سپس لوازم آن ازحیات ، عقل و قدرت . ظهور و بروز این مالکیّت، امیال و خواسته های انسان می باشد؛ پس اگر خواسته باشیم این موجودیّت و منیّت را تضعیف کنیم بایستی پایه های این مالکیّت را سست کنیم با دانستن و باور داشتن این نکته …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل نوزدهم)

  فصل نوزدهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل نوزدهم خیلی خلاصه عرض کنم: عاقبت و آخرت دنیا، قیامت است؛ باطن ما در دنیا، ظاهر ما در آخرت خواهد بود. اخلاق؛ یعنی: صفات و خصوصیّات قلبی ما در دنیا، صورت ما در آخرت خواهد بود؛ لذا: عملکرد راهنمایان مهربان دین و آیین الاهی، راه نمودن و راه بردن مخاطبین خود و آراستن آنان به صفات قلبی جمیله و خصوصیّات …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل هجدهم)

  فصل هجدهم.mp3    کمی توضیح در باره ی فصل هجدهم در مکاتب انسانی – اعم از دینی و غیر دینی،  از فلسفی و عرفانی، از شرقی و غربی – اعتقاد به جبر و مجبور بودن انسان است، و از اهمّ موارد اجبار در نزد آن ها، مجبور بودن انسان در افعال اشرف نفس است. افعال اشرف نفس عبارتند از افعال قلبی که انسان در انجام دادن آن ها نیازی …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل هفدهم)

  فصل هفدهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل هفدهم اوّل قرار بود «کمی توضیح»ها به راستی کم باشند؛ ولی بنا به ضرورت و یا به دلیل نارسایی بیان منِ ضعیف، طولانی شدند. حیفم آمدکه بعضی مطالب که پس و پشت این فصل هاست، گفته نشود. آن چه ورای این فصل است زیاد است؛ زیادتر از هر فصل دیگر؛ ولی ...! آن «کمی» درباره ی این فصل این است: …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل شانزدهم)

  فصل شانزدهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل شانزدهم یک کلام ختم کلام: بدون سحرخیزی و تضرّع در اسحار به جایی که باید، نمی توان  رسید؛ و این به این معنی نیست که باید حتماً نماز شب خوانده شود؛ بلکه می توان فقط به خواندن نماز شفع و وتر اکتفا کرد؛ یا فقط قرآن خواند؛ یا دعاهایی مانند زیارت جامعه، زیارت عاشورا و یا هر دعای دیگر و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پانزدهم)

  فصل پانزدهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل پانزدهم ١- از دردهای بی درمان و همه گیر آدمیان، آشفتگی ذهن و ناراحتی خیال است که راحت از دل ها برده و فراغت از زندگی ها سترده است. و بدترین اثر آن برهم زدن توجهاتی است که بدون آن آرام از جان رخت بسته و رشته کار از دست به در می رود. ٢- ذهن در تلاش و تکاپوی …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت ( فصل چهاردهم)

    فصل چهاردهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل چهاردهم ١- وجود مبارک امام علیه السّلام در هر زمانی، اصل هر خیری است: اصل حیات  و حقیقت هر نعمت و برکت، و هر حسن و حسنه. چکیده و فشرده معنای کاربردی «غیبت» آن وجود مبارک، نبودن و دیده نشدن نیست؛ بلکه «شناخته نشدن» است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «.....یرونه و لایعرفونه» (الفقيه٢: ٥٢٠) او را می بینند …
ادامه مطلب