کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و دوم)

  فصل سی و دوم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سی و دوم تلقّی مردم از میزان توانائی مالی انسان، شأن مالی و تلقّی آنان از شخصیّت انسانی و معنوی و فرهنگی او، شأن انسانی او را در جامعه و چشم مردم تشکیل می دهد. آن چه توقّع مردم از انسان است، این است که شخص را در نمایش مالی و رفتاری، خلاف توقّع خود نبینند. و رعایت …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی و یکم)

  فصل سی و یکم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سي و يكم دو نکته مهم در امتحان و ابتلای الهی در کلام خدای متعال که از آن خبرداده (ملک:٢) : اول این است که خدای متعال آنچه از بنده خود توقّع دارد، عمل حَسَن (خوب) نیست، بلکه عمل احسن (خوب ترین) است؛ لذا: توقّع او خوب ترین شدن بنده است. خوب ترین نزد او و حبیبش رسول …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل سی ام)

  فصل سی ام.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل سي ام در مورد توجّهات و ذهنیّات، دو نکته حائز اهمیّت است؛ اول این که هر کسی در باطن خود هم نشین با چیزی است که به آن توجّه دارد. هر مذکوری در ذکر خود حضور دارد و هر هم نشین و جلیسی در هم نشین و جلیس خود تأثیر می کند تا جائیکه او را شبیه خود می …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و نهم)

  فصل بیست و نهم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بيست و نهم اصل در مکارم اخلاق و زیبائی های رفتاری، مردانگی و جوان مردی است. مردانگی، دادن حقِّ دیگران، و جوان مردی، رعایت دیگران است، اگر چه حقیّ به گردن انسان نداشته باشند. مردانگی داد مردم را دادن است و جوان مردی به دادِ مردم رسیدن.  و چنین است که انجام تمام وظایف و تکالیف الهی در …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و هشتم)

  فصل بیست و هشتم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بيست و هشتم خدای متعال در جریان حضرت نوح علیه السّلام و طوفان، آن جا که سخن از فرزند حضرت نوح است از او به عنوان عمل غیر صالح نام می برد (هود:٤٦) و در عوض در آن جا که می فرماید: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه‏: بسوی او کلام پاکیزه بالا می رود و …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و هفتم)

  فصل بیست و هفتم.mp3   می توضیح در باره ی فصل بيست و هفتم در رابطه با عمل انسان و قلب او، نکته بسیار جدّی و مهم بلکه سهمگین این است که به محض انجام عمل، بازخورد آن از زشت یا زیبا- به اذن خدای متعال - در دل و روح کننده آن ایجاد می شود و آن را زشت یا زیبا می کند به این ترتیب می توان …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و ششم)

  فصل بیست و ششم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بیست و ششم ١- تعریف کاربردی از معرفت خدای متعال و لازمه آن، یافتن خدای متعال است؛ لذا: معرفت هر کس بیشتر باشد، خدا دارتر است، و هر که خدا دارتر باشد، در مراتب ایمانی والاتر است. ٢- بالاترین مرتبه ایمان؛ یعنی: نزدیک ترین مرتبه برای انسان در رابطه با خدای متعال، مقام «رضا» است. و رمز نیل …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و پنجم)

  فصل بیست و پنجم.mp3 کمی توضیح در باره ی فصل بيست و پنجم اشیاء در عالم ماده به دلیل عینیّت و فشردگی ماده، به شدّت محدود به حدود می باشند و عِدّه و مُدّه و عُدّه دارند؛ اندازه دارند برخلاف عالم معنا که به دلیل غیر مادی بودن و لطافت آن، اشیاء محدودیّت چیزهای مادی را ندارند؛ لذا: چه بسا حقیقت عملی به ظاهر کم به دلیل کیفیّت آن …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و چهارم)

  فصل بیست و چهارم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بيست و چهارم در هر مجموعه ی اعتقادی ، فکری و یا علمی نکته هایی هست که کلیدی می باشند؛ فهم هر کدام از آن ها درِ فهم چندین مطلب دیگر را باز می کند. از جمله این کلیدها در شناخت انسان و شاخه هایی از معارف انسان شناسی ، خصوصاً در رابطه با تربیت و تعلیم او، …
ادامه مطلب

کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و سوم)

  فصل بیست و سوم.mp3   کمی توضیح در باره ی فصل بيست و سوم ١- در هم جواری زیبایی و زشتی ، آن که تاثیر می پذیرد زیبایی است؛ مانند خراب شدنِ کمی از یک میوه ی سالم که کم کم بیشتر شده و سرانجام تمام آن را تخریب می کند و مانند پیدا شدن لکّه ی سیاهی در دلی نورانی که سرانجام همه ی آن را تیره و …
ادامه مطلب