نکته های قرآنی  17

" تقوا "؛ داشتن خدای متعال خدای متعال می فرماید: ما وصیت کردیم به کسانی که قبل از شما بودند و به شما که: " أن اتّقوا الله"؛ خدا را داشته باشید. تقوا در لغت به معنی مراقبت و حفظ کردن و نگهداری شدید است، از وقایه می آید، وقایه به معنی حفظ کردن است؛ بنابراین خیلی واضح است که " اتقوا الله" می شود: خدا را داشته باش، مواظب …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 16

"متقی" نه اینکه کار ناپسند مهمان های باطنی خودش نمی کند، نه اینکه خلاف نمی کند؛ سعی می کند که آنها را حفظ هم بکند، مراعات و رسیدگی هم بکند. واین همان مرتبه ای است که آثار شگفت انگیز خدایی بودن و ایمان به خدای متعال از اینجا به بعد خودش را نشان می دهد: پذیرفته شدن اعمال، از اولیاء الهی شدن، تعلیم و تربیت الهی یافتن، برون رفت از …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 15

در وادی ایمان یک وقت هست که شما دلتان به یادخدای متعال آرام می گیرد؛ قلباً خدای متعال، وجود مبارک رسول الله، امیرالمؤمنین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را قبول دارید، امّا نکته این است: این توجه، این تذکر و در نتیجه این مقبولیت، یک دقیقه، پنج دقیقه، مدت معینی طول می کشد و بعد به آدم غفلت دست می دهد؛ مشغول کارهای دنیا، لاطائل، حرف های بیجا، …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 14

وادی مقبول و مورد پسند خدای متعال در رابطه با بندگی خودش، وادی"ایمان" است. در عالم ایمان همه یکسان نیستند و تفاوت مرتبه ها، در تفاوت "علم" آنهاست؛ به میزان علمی که به اهل ایمان داده شده آنها ترفیع مقام پیدا کرده اند: "یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتو العلم درجات"(مجادله: 11) پس به این ترتیب در وادی ایمان است که مقبولیت بنده ها شروع  می شود. ادامه …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 13

هر عمل و هر عبادتی که بتواند آسانتر و سريعتر و شدیدتر و عمیق تر خدای متعال را وجدانی عبادت کننده کند، فضیلتش بیشتر است. و چیزهايي مخل هر عبادتی است، که در شرعیات بیان شده است؛ مانند نداشتن حضور قلب و گناه كردن ... در هرحال افضل اعمال و افضل عبادات در مقایسه با همديگر، آن عمل و عبادتی است که زودتر و آسانتر و شدیدتر بنده را به …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 12

  حضور قلب نداشتن در اعمال و آداب و عبادات در دین مال ذهن شلوغ است. به میزان حضور قلب در هر عبادتی آن عبادت قبول است. نیت عمومی هر عبادتی در نزد هر متدینی" قربةالی الله" است؛ نزدیکی به خدای متعال به معنی نزدیکی در مکان نیست؛ فاصله ای که خدای متعال با هر کسی دارد با کس دیگر متفاوت نیست. پس به این ترتیب تقرب به خدای متعال، …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 11

  با وجدان حضور خدای متعال در موطن نفسم و محیط برآن، من می یابم که حقیقت الهیه ی بی نشانی برمن احاطه دارد که فقط می توانم بگویم هست امّا نمی توانم بگویم چیست؛ لقایی که گفته می شود همین است. و امّا آثار مواجهه باخدای متعال در نفس آدم،  انفعال هایی در نفس اوست: اول: "حیرت" ؛ به آدم حیرت دست می دهد چون اصلاً آنچه را که …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 10

  معرفت خدای متعال یعنی یافتن خدای متعال و داشتن او. می شود به جایی برسد که شما قبل از اینکه این ماه تمام بشود همه ی وجودتان را مطهر و نورانی از حق، از حقیقت بیابید؛ بیابید که شما هم مشحون از حضور خدای متعال و ولیّ او شده اید. معرفت خدای متعال کار ذهن نیست، در توان ما نیست. آنچه در توان انسان است و در ذهنش پردازش …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 9

  وقتی نیت می کنید، با این فهم نیت کنید: خدایا! از هر چیزی که تو راضی نباشی، از هر چیزی که غیر تو و غیر حبیب تو است من امساک می کنم؛ با تک تک سلول هایم، با تک تک اجزای بدنم از هر چیزی که رضای تو در آن نباشد، رضای  تو و حبیب تو در آن نبوده باشد امساک می کنم. درست است که از حرف تا …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 8

  چطور باید روزه ای گرفت که با معنا بوده باشد؟ فرموده اند: روزه ی انسان وقتی روزه است که نه اینکه فقط دهانش روزه باشد از خوردن، بلکه همه ی اعضا و جوارحش اجتناب داشته باشد از چیزی که مخلّ روزه است، مخلّ این معناست. حالا! مگر نفرموده اند: نیت رکن اول در همه ی عبادات است؛ بسیار خوب! شما همان روز اول و هر روز، اینطور نیت کنید: …
ادامه مطلب