یادمان باشد6

  یادمان باشد... در اين ماه آدم به راحتي مي‏ تواند سراغ دلش برود. به سراغ دلتان برويد و بعد همان ‏هايي که در دلتان هست را با خدا در ميان بگذاريد. هنگام افطار و سحر بهترين وقت است.  هر کدام از عبادات در واقع يک معنا و حقيقت دارند که با آن عمل تحقّق پيدا مي ‏کند. حقيقت نماز؛ دعا و خواندن است. لذا مجموعه‏ ي نماز را اذکار …
ادامه مطلب

یادمان باشد5

  یادمان باشد... به سادگي انسان در حالت روزه در ايام ماه مبارک، نه ايام ديگر، خودش را محو مي‌بيند گویا که اين بدنها کاملاً رقيق شده‌اند، قاطي هواي اطراف شده‌اند. هيچ آدم سنگيني حضورش را احساس نمي‌کند. يعني آدم با يک توجه کافي است که ببيند که اين اتفاق افتاده، که خودش را در آن درياي گسترده در خلقتي که آدم حضورش را مي‌يابد ولي وصف اش نمي‌تواند بکند، …
ادامه مطلب

یادمان باشد4

  یادمان باشد... اين ايام بهار قرآن است، تلاوت يک آيه از قرآن معادل يک ختم قرآن است، نتيجه دارد.  با توجه به اين مطلب که در اين ماه به فضل خداي متعال و عنايت وليّ اش« صلوات الله عليه» اين وعده حتمي است که انسان مي تواند خدا را داشته باشد، آن حقيقت را داشته باشد و همين مطلب که ماه رمضان بهار قرآن است و همه معارف الهيه …
ادامه مطلب

یادمان باشد3

  یادمان باشد... در اين ايام که ماه مبارک رمضان است، اين که انسان بتواند ذهنش را خالي کند و آرام کند، به سادگي اتفاق مي افتد. بلکه حتي به لطف خداي متعال و لطف اين ايام که از لطف خداي متعال است، اگر دقت کنيد بدون زحمت معمولاً ذهن آدم آرام است.  اين آرام بودن ذهن و باطن را مغتنم بدانيد و آگاهانه نسبت به اين قضيه برخورد کنيد …
ادامه مطلب

یادمان باشد2

با توجه به اين نکته که چه دليلي دارد سال ديگر شما و ما زنده باشيم؟ و ماه رمضان ديگري را درک کنيم؟ و همان طوري که فرمودند: هر وقت مي خواهي نماز بخواني چونان نماز بخوان که گویا نماز خداحافظي ات را می خوانی؛  در مورد روزه نیز همين طور، حقيقتاً آخرين روزه تان را بگيريد.  چه کساني پارسال بودند که امسال نيستند؟ از پير و جوان؛ از کجا …
ادامه مطلب

یادمان باشد1

   یادمان باشد... عمل وقتی ارزشمند است که آگاهانه انجام شود، چه عمل بد و چه عمل خوب، چه ارزش منفی و چه ارزش مثبت، اگر کسی در غفلت و یا خواب انجام دهد ارزشی ندارد. نه به کسی که در خواب خوبی کرده جایزه می دهند نه آن که خلاف کرده تنبیه اش می کنند. لذا آن که غافلانه و در غفلت کار را انجام می دهد مانند آن …
ادامه مطلب