نکته های قرآنی 9

  وقتی نیت می کنید، با این فهم نیت کنید: خدایا! از هر چیزی که تو راضی نباشی، از هر چیزی که غیر تو و غیر حبیب تو است من امساک می کنم؛ با تک تک سلول هایم، با تک تک اجزای بدنم از هر چیزی که رضای تو در آن نباشد، رضای  تو و حبیب تو در آن نبوده باشد امساک می کنم. درست است که از حرف تا …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 8

  چطور باید روزه ای گرفت که با معنا بوده باشد؟ فرموده اند: روزه ی انسان وقتی روزه است که نه اینکه فقط دهانش روزه باشد از خوردن، بلکه همه ی اعضا و جوارحش اجتناب داشته باشد از چیزی که مخلّ روزه است، مخلّ این معناست. حالا! مگر نفرموده اند: نیت رکن اول در همه ی عبادات است؛ بسیار خوب! شما همان روز اول و هر روز، اینطور نیت کنید: …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 7

  "الاسلام هو التسلیم"1 یک وقت هست که آدم به کسی که آدم تسلیم اوست می گوید: هر چه تو بگویی گوش می دهم؛ یعنی من خودم سر جایم هستم به حرف تو هم گوش می کنم. یک وقت هست می گوید: من خودم را تسلیم تو می کنم، تو هر طور بکشی من کشیده می شوم. دستم در اختیار تو، چشمم در اختیار تو، میلم در اختیار تو، قلبم …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 6

  کل خلقت، کل شریعت مکالمه و معامله ای است که خدای متعال با حبیب خودش داشته است؛ لذا قرآن اولا خطاب به عام نیست، مکالمه ی حبیب است با حبیب. او حبیب خداست ؛ لذا دین محبوب خدای متعال رفتار ایشان است. این رفتار نه اینکه برای ما و هر کسی که معتقد به خدای متعال و محب خدای متعال است الزام آور است، بلکه برای همه.  همه ی …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 5

  رمضان؛ "شهرالمعرفة"؛ ماه معرفت "شهردعیتم فیه الی ضیافةالله"؛ ماهی است که به تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله خلایق به مهمانی خدای متعال دعوت شده اند. وچه مهمانی بالاتر از این، که در آن خدای متعال خودش را در اختیار خلایق قرار داده است؟  علت ضیافةالله بودن این ماه به این معنی است که اولا خدای متعال دم دست خلایق هست که معرفت او را تناول کنند؛ …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 4

  همان طوری که هیچ شباهتی بین خالق و مخلوق نیست، هیچ شباهتی هم بین کلام الهی و کلام انسانی نیست؛ لذا هیچ شباهتی هم در استفاده از کلام الهی و کلام انسانی وجود ندارد. یکی از آن انحای استفاده را عرض کردم: این ماه ظرف زمانی است که مشحون و مملوّ از حضور آن کلام است؛ لذا فقط کافی است با نفس کشیدن از آن بهره برد. حالا کسی …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 3

  این اتفاقی که در ماه مبارک رمضان و در لیالی قدر افتاده؛ در شبی از شب های آن قرآن شرف نزول به ساحت مقدسه ی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کرده، فقط آن شب به نزول کلام الهی نورانیت پیدا نکرده، بلکه کل این ماه به این جلوه، به این نزول و تنزل منوّر شده است: "شَهر رَمضانَ الذی انزل فیه القرآن"؛ ماه رمضان …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 2

  در شب مبعث مقام نورانی رسول الله صلّی الله علیه و آله به اذن خدای متعال به رسالت مبعوث شده است؛ یعنی آن "حقیقت الهیّه" به رسالت و نبوّت جلوه فرموده است و اصل در رسالت و نبوّت "علم" است. آن جلوه ای که، آن اتفاقی که آن شب افتاده، درماه  مبارک رمضان تحقق پیدا کرده و خودش را آشکار فرموده است. مگر غیر از این است که قرآن …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 1

  رمضان؛ فرصت طلایی "معرفةالله" حضور هر فاعلی در فعل خودش، بیش از حضور فعل در خودش است. خدای متعال در خلقت خودش تجلّی فرموده؛ یعنی خودش را شناسانده؛ یعنی خودش را معرّفی کرده است. آن "حضور" و آن "حقیقت" در خلقت خدای متعال و در باطن آن حاضر است و معرفت خدای متعال یعنی یافتن حضور او، داشتن او. معرفت؛ گوهرگمشده ی هر انسانی و هر عاقلی در زندگی …
ادامه مطلب