نکته های قرآنی 6

 

کل خلقت، کل شریعت مکالمه و معامله ای است که خدای متعال با حبیب خودش داشته است؛ لذا قرآن اولا خطاب به عام نیست، مکالمه ی حبیب است با حبیب.

او حبیب خداست ؛ لذا دین محبوب خدای متعال رفتار ایشان است. این رفتار نه اینکه برای ما و هر کسی که معتقد به خدای متعال و محب خدای متعال است الزام آور است، بلکه برای همه. 

همه ی انبیا و اولیا علیهم السلام به همین دین ملتزم بوده اند:
" ان الدین عند الله الاسلام"
(آل عمران: 19)
لذا انبیا علیهم السلام اولادشان را وصیت می کردند که:
"فلا تموتن الا و انتم مسلمون"
(بقره: 132)
نمیرید الا اینکه مسلمان بمیرید.