نکته های کربلایی 4

"من زار الحسین... یخالطهم بنفسه"؛ (امالی صدوق: ۵72) درست است که هر زیارتی اگر درست انجام شود، حاصلش انس پیدا کردن زائر با مزور است؛ اما در زیارت امام حسین علیه السلام بیش از هر زیارت دیگری این اتفاق می افتد. در فضیلت زیارت ایشان در روز عرفه از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده است که: در عصر عرفه خدای متعال قبل از آن که نظر کند به …
ادامه مطلب

نکته های کربلایی 3

حاصل زیارت درست: مقیم مقام او شدن؛ به او ملحق شدن. در زیارت؛ یعنی قصد کردن مَزور، زائر می تواند او را بیابد و می تواند او را داشته باشد. زائر می تواند مزور را در همه ی وجود خودش حاضر کند.  "انس گرفتن" مقوله ای قلبی است؛ لذا با انس گرفتن با او، خیره شدن به او، تقدیم کردن عاطفه ی خودش به او، می تواند خودش را با …
ادامه مطلب

نکته های کربلایی 2

زیارت؛ قصد کردن، انس گرفتن * در عرف دینی، زیارت به معنی رفتن به دیدار و ملاقات یک فرد معین یا یک شخص مقدسی است؛ در حالی که معنای اصلی این لغت، قصد کردن و انس گرفتن است. چه رابطه ای بین این معنای خاص و آن معنای اصطلاحی وجود دارد؟ وقتی گفته می شود که شخصی برای زیارت امامی به حرم مطهری مشرف شده، در واقع او چه فهمیده …
ادامه مطلب

نکته های کربلایی 1

وجود مبارک رسول اکرم و اهل بیت ایشان صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، حبیب منحصر بفرد خدای متعال هستند؛ «لا حبیب الا هو و أهله»؛ (زیارت آل یس)؛ لذا: ولایت و رضایت آنان همان ولایت و رضایت الهیه است؛ لذا: رفتار و کردار آنان همان دین و آئین مرضی خدای متعال و تعین عینی آن برای تأسی و اقتدای طالبان رضا و لقای حق تعالی است؛ نشان دادن راه …
ادامه مطلب