نکته های قرآنی 20

در نزدیکی مکانی، آدم به راحتی می تواند صدای کسی را که به او نزدیک است بشنود. اگر این نزدیکی باطنی هم بود، معنوی و قلبی هم بود، آدم حرف کسی را که به او نزدیک است، هم می شنود و هم می فهمد. با این توضیح، این نکته ای که در اوایل سوره ی بقره هست فهم می شود: " الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" یعنی …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 19

  مؤمن کسی است که به حضور خدای متعال و صاحب ولایتش در موطن نفسش امنیت می بخشد، کاری نمی کند که باعث آزردگی آنها بوده باشد؛ ناروا حرف نمی زند، نامربوط فکر نمی کند، ولو اینکه دیده نشود بی ادبانه رفتار نمی کند، امّا نکته این است: یک وقت هست که این توجه، این تذکر و در نتیجه این مقبولیت، یک دقیقه، پنج دقیقه، مدت معینی طول می کشد …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 18

در خطبه ی فدکیه ی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی ایشان حکمت بعضی از احکام را بیان می فرمایند، در مورد روزه فرمایششان چنین است: "والصّوم تثبیتاً للاخلاص." "خدای متعال روزه را برای تثبیت اخلاص در انسان قرار داد." قبول عمل در انسان، موکول به دو صفت است:  اول: معرفت. دوم: اخلاص.  
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 18

اگر بنا بوده باشد که این نگهداری دوام داشته باشد، پس به این ترتیب این تذکر باید دائمی بوده باشد و این در واقع همان تعبیر و تعریف صادق آل محمّد علیهم السلام است از تقوا، که فرمودند:  " تقوا، ذکر بلانسیان است." آمده اند گفته اند: نه، تقوا به معنی پرهیز است؛ پس بنا به این گفته، " اتقوا الله" یعنی از خدا پرهیز کن؟! گفته اند: نه، یعنی …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 17

  در مشهد و محضر امام زمان علیه السلام زندگی کنید. یکی از خصوصیات این ایام، طالب ساحت مقدّس آن حضرت بودن است؛ لذا در ایام باقی مانده از ماه مبارک، جدّی تر به این مسأله التفات کنید. حقیقتاً سعی کنید خودتان، اعمالتان و زندگی تان را برای آن حضرت قرار دهید.  
ادامه مطلب

نکته های قرآنی  17

" تقوا "؛ داشتن خدای متعال خدای متعال می فرماید: ما وصیت کردیم به کسانی که قبل از شما بودند و به شما که: " أن اتّقوا الله"؛ خدا را داشته باشید. تقوا در لغت به معنی مراقبت و حفظ کردن و نگهداری شدید است، از وقایه می آید، وقایه به معنی حفظ کردن است؛ بنابراین خیلی واضح است که " اتقوا الله" می شود: خدا را داشته باش، مواظب …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 16

  حال و هوای ماه مبارک رمضان از روز بیست و سوم که گذشت، عوض می شود و سکوت سنگین و دلگیری فضا را پر می کند گویا که دل آدم در ماه مبارک منتظر اتفاقی است؛ مانند روز جمعه، ولی با نیامدن او، دل را اندوه ساکتی فرا می گیرد و فضا را پر می کند. مانند شیعیان کاشان که زکریای قزوینی- قرن ۷- در آثار البلاد از آنان …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 16

"متقی" نه اینکه کار ناپسند مهمان های باطنی خودش نمی کند، نه اینکه خلاف نمی کند؛ سعی می کند که آنها را حفظ هم بکند، مراعات و رسیدگی هم بکند. واین همان مرتبه ای است که آثار شگفت انگیز خدایی بودن و ایمان به خدای متعال از اینجا به بعد خودش را نشان می دهد: پذیرفته شدن اعمال، از اولیاء الهی شدن، تعلیم و تربیت الهی یافتن، برون رفت از …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 15

  "و کسی که در این ماه با رحم خویش قطع رابطه کند، خدای متعال رحمت خودش را در روز ملاقات با او قطع خواهد کرد." " وکسی که در این ماه نماز مستجبّی بجا آورد، خدای متعال برایش دوری از آتش را واجب خواهد کرد." "و کسی که واجبی را در این ماه بجا آورد، خدای متعال ثواب بجا آوردن هفتاد واجب را در غیر این ماه برای او …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 15

در وادی ایمان یک وقت هست که شما دلتان به یادخدای متعال آرام می گیرد؛ قلباً خدای متعال، وجود مبارک رسول الله، امیرالمؤمنین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را قبول دارید، امّا نکته این است: این توجه، این تذکر و در نتیجه این مقبولیت، یک دقیقه، پنج دقیقه، مدت معینی طول می کشد و بعد به آدم غفلت دست می دهد؛ مشغول کارهای دنیا، لاطائل، حرف های بیجا، …
ادامه مطلب