نکته های رمضانی  35   

آن حقیقت، همان حقیقت قرآن است که حضور دارد. کسی که واجد قرآن شد، اتفاقی که در او می افتد همان است که قرآن به عنوان اسماء و صفات خودش از آنها نام برده است. خدای متعال می فرماید: این کلام "علم" است؛ پس: واجد قرآن، صاحب نورانیت علم می شود. می فرماید: این قرآن "بصائر" است؛ پس: صاحب قرآن، واجد حقیقتی می شود که باعث گشوده شدن چشم دل …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 35

" وامام اولیائی"؛ پیشوای اولیای خدای متعال است. " ونور من أطاعنی"؛ کسی که خدای متعال را بندگی و عبادت و اطاعت کند، او را نورانیتی فرا می گیرد؛ آن نورانیت، امیرالمؤمنین است. البته هر کسی به اینجا برسد، کسی که واجد آن نورانیت بشود، خودش می فهمد؛ مثل اینکه شما سردتان شد می فهمید، گرمتان شد می فهمید، کامتان شیرین یا تلخ بود می فهمید. " و هو کلمة …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی   34 

  حقیقت روزه گرفتن که در فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ذکر شده، "ورع" است. ورع بالاتر از تقواست. تقوا یعنی حفظ کردن؛ امّا ورع یعنی پرهیز کردن؛ یعنی آنچه حرام است انجام ندهید. معنی عمیق و وسیع "ورع" این است: هیچ کاری نکنید مگر آن کاری که از شما خواسته اند؛ یعنی: مطیع، سلم، تسلیم، ساکت بایستید و هر چه مولا فرمود و فهماند آن را انجام دهید؛ حقیقت …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 34   

"کلمة التقوی" ؛ یعنی حقیقت تقوا و تحقق بیرونی آن.  فرموده اند منظور از کلمه ی تقوا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که نفس نفیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشند.  تمام مقامات و شئونات امیرالمومنین علیه السلام برای وجود مبارک همه ائمه علیهم السلام که جانشین ایشان می باشند نیز هست الا مقام "امیرالمومنینی"؛ لذا: همه ی ائمه علیهم السلام کلمه ی تقوا هستند. …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی  33

شما در نوع مناسبت ها، اعم از عیدها و عزاها، حضور سیدالشهدا صلوات الله علیه را می بینید و این را در دستوراتی که جهت زیارت ایشان در ایام مهم داده شده می توانید بفهمید؛ موقع ظهر و هنگام زوال روز جمعه، شب نیمه شعبان، روز عرفه، شب قدر... فرموده اند وقتی یاد ایشان افتادید سه بار بگویید: "صلی الله علیک یا ابا عبدالله،  صلی الله علیک یا ابا عبدالله،  …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی   33 

  وقتی وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام را طلب می کنیم، در واقع چه حقیقتی را طلب می کنیم؟ همه ی حسنات، همه ی برکات، همه ی نعمات و همه ی خوبی ها به هر تعبیری، واقعیت بیرونی شان مقام نورانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است؛ از آن حقیقت، خدای متعال حقیقت هر خوبی را خلق فرموده است. تمام زشتی ها به هر تعبیر و …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 32

شب قدر شبی است که عبادتش از عبادت هزار ماه بهتر است.  از آنجا که حاصل عبادت نزدیک شدن به خدای متعال است و لازمه ی نزدیک شدن به هر چیزی، بیشتر دیدن، بیشتر شناختن و بیشتر بهره بردن از آن است؛ پس معلوم می شود که در این شب، بهره مندی انسان از معارف الهیه بیش از بهره مندی او از هزار ماه عبادت است.  آن معرفتی که در …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 32  

  وقتی که به اینجا رسید یک اتفاقی می افتد؛ آن اتفاق، اعلا از همه ی خواسته های آدم است؛ به اینجا می رسد که این چه خواسته ای است که من دارم حوائج خودم را می خواهم؟! حوائجی که ارزش آنها به اندازه ی خود من است که چیزی نیست‌. من چرا به جای اینها، حالا که دارم می خواهم، خود ایشان را نخواهم؟ آن اتفاق فوق العاده این …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی  31  

همه ی شما در اولین فرصت این کار را بکنید؛ در زمان مناسب و وقتی که می توانید آرام باشید چشم هایتان را ببندید، آن وقت کسانی را که نسبت به آنها کینه دارید و به شما بدی کرده اند، یکی یکی جلوی چشمتان بیاورید و کارهای بدی که نسبت به شما روا داشته اند بگویید. همه را که گفتید، بعد بگویید: من تو را می بخشم و بعد برای …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 31

لطیف ترین، دقیق ترین و مؤدبانه ترین اتفاقی که در این ارتباط می تواند وجود داشته باشد این است که آدم با "محبت" این کار را بکند، نه اینکه فقط چون ناچارم، چون به جایی نرسیده ام، راهم را گم کرده ام، زندگی ام را تباه کرده ام، دستم خالی است! اینها همه سر جایش، امّا آنچه که همه ی این حوائج را یکجا جمع می کند و مؤدبانه و …
ادامه مطلب