پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٢)

  سفره ی همگانی پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٢) ١- خدای متعال به صوت اعلا در قرآن مجید ندا می دهد که انسان در گرو اعمال خویش است و انسان خود نیز به تجربه آنرا می یابد. اعمال انسان هنگام عمل ، به شخصیّت او شکل می دهد ، و برای او حال و هوای باطنی ایجاد می کند ،  و از طرفی نقش موثّر و به نوبه …
ادامه مطلب

پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (١)

  سفره ی همگانی پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (١) بیشتر مردم گمان مى كنند كه در زمان هاى سفارش شده براى توجّه به خداى متعال حتماً باید كارى انجام داد وهر قدر بیشتر بهتر در حالى كه بهترین كار در آن مواقع بعد از انجام عمل  توصیه شده برای آن موقع  خاص، كارى نكردن و در عوض ایجاد سكون و سكوت و توجّه در خود است؛ سكونِ همراه …
ادامه مطلب

پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٤)

سفره ی همگانی پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٤) ١- فرموده اند: نهایت علم ما سوره انا انزلناه اس؛ «... إِنَّهَا لَغَايَةُ عِلْمِنَا ...»(امام باقر علیه السّلام؛ کنز الدّقائق١٤ : ٤٢٧)؛  یعنی: همه علمِ الهیِ بی نهایتِ ما اهل بیت علیهم السّلام بطور جامع در سوره انا انزلناه است. ٢- عالی ترین وقت مواظبت به این سوره و بهره مندی از آن در ماه مبارک رمضان است که محتوای …
ادامه مطلب

پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٣)

سفره ی همگانی پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٣) یک وقت انسان، قرآن را مسّ می کند و وقتی قرآن، انسان را. اگر انسان، قرآن را مس کند، باید طاهر باشد،« لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه :٧٩) ولی اگر قرآن انسان را مسّ کند، او را طاهر می کند. خواندن قرآن و شنیدن آن با تمام تن و لمس کردن و به نفس گرفتن آن که در فضای ماه …
ادامه مطلب

پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٢)

سفره ی همگانی پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (٢) ١- خدای متعال به صوت اعلا در قرآن مجید ندا می دهد که انسان در گرو اعمال خویش است و انسان خود نیز به تجربه آنرا می یابد. اعمال انسان هنگام عمل ، به شخصیّت او شکل می دهد ، و برای او حال و هوای باطنی ایجاد می کند ،  و از طرفی نقش موثّر و به نوبه خود، …
ادامه مطلب

پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (١)

سفره ی همگانی پذیرایی الهی در ماه مبارک رمضان (١) بیشتر مردم گمان مى كنند كه در زمان هاى سفارش شده براى توجّه به خداى متعال حتماً باید كارى انجام داد وهر قدر بیشتر بهتر در حالى كه بهترین كار در آن مواقع بعد از انجام عمل  توصیه شده برای آن موقع  خاص، كارى نكردن و در عوض ایجاد سكون و سكوت و توجّه در خود است؛ سكونِ همراه با …
ادامه مطلب