دلشوره هاى قبل از وداع 3

   دلشوره هاى قبل از وداع معمول است كه بعد از هرضيافتى و درتعريف كردن آن به ديگران گفته مى شود كه در آن با چه خوردنى هايي پذيرايي شده بود و ما هم چه خورديم و حالا چه خوبست در روزهاى پايانى ضيافت الهى چنين رفتارى را ما نيز داشته باشيم:  خداى متعال با چه چيزهايي درضيافت خود از ميهمانش پذيرايي كرده بود؟ من از هركدام چقدر ميل كردم؟ …
ادامه مطلب

دلشوره هاى قبل از وداع 2

  دلشوره هاى قبل از وداع حال و هواى ماه مبارك رمضان از روز بيست و سوم كه گذشت، عوض مى شود؛ مانند روز جمعه كه از ظهر و وقت فضيلت آن که گذشت ، كم كم عوض مى شود و سكوت سنگين و دلگيرى فضا را پر مى كند گويا كه دل آدم در ماه مبارك منتظر اتفاقى است؛ مانند روز جمعه ولى با نيامدن او، دل را اندوه …
ادامه مطلب