در انتهای سفره نورانی روز نیمه شعبان

نسخه  جمعی و جامع تکلیف ما، و راه برون رفت از نکبت و تیرگی و گمراهی ها، و ته بی بهانگی ها ۱. او « ولی الله» است ؛ پس : او به ولایت الهیه ای که دارد در همه کون و مکان ، و بر همه آدمیان و عالمیان ، و در آنها حضور ولایی دارد؛ بیش از خود آنان در انان حضور برتر دارد؛ هم در وجود و …
ادامه مطلب

اما نمه ای از اهمیت روز نیمه شعبان؛ که درست گفته اند: شرف المکان بالمکین

روز ولادت صاحب الزمان علیه السلام؛یعنی:احساس روشنایی خورشید پشت ابر در آیه نور می فرماید که:نور الاهی در ظرفی است که آن ظرف خود نیز درخشان است،مواقعی از زمان که با آن حقیقت الاهیه نسبت دارد نیز همانند ظرفی برای آن می باشد؛به همین دلیل است که حال و هوای آن زمان ها به مناسبت عید و یا عزا بودن،برای آن حقیقت،دل باز و یا دلتنگ هستند؛مسرور و یا اندوهگین …
ادامه مطلب

بار دیگر یاد شب و روز نیمه شعبان و صاحب ان؛ صاحب ما

صاحب ولایت کلیه کسی است که در درون و بیرون مماس با خدای متعال هست ؛ لذا : منفعل به فعل او، و مولای آن مولا ، و مرید و مراد حق تعالی است: ... یا محفوظا بالله ، الله نور أمامه ، و ورائه ، و یمینه ، و شماله ، و فوقه ، و تحته .  السلام علیک یا مخزونا فی قدرة الله ، الله نور سمعه و …
ادامه مطلب

شب نیمه شعبان

محدث قمی گوید: شب بسیار مبارکی است و فضیلت و اعمال آن زیاده از آنست که ذکر شود و این شب را لیلة البرات و لیلة الصک و لیلة المبارکه و لیلة الرحمة گویند و این شب بعد از لیلة القدر افضل لیالی است و حق تعالی فضل خود را در این شب به بندگاه عطا میفرماید و به احسان خود، گناهان ایشان را می آمرزد و شبی است که …
ادامه مطلب

شعبان و نیمه شعبان است؛ بیائید ما هم کاری بکنیم

آنچه در سوره دخان وقدر  بعد از ایات اوایل آن سوره ها به ان اشاره شده بیداد ظلم و جور و نکبت عدم حضور و ظهور وجود مبارک ولی الله در عینیت جامعه است .  از علل عمده غیبت ، خوف از جان مبارک ایشان و برای محافطت از آن است . و فرموده اند : صدقه رفع بلاست .   و فرموده اند :   « کل معروف صدقة …
ادامه مطلب

چند روز بعد از نیمه شعبان

  چند روز بعد از نیمه شعبان؛ سری به خودمان بزنیم؛  از رنجی که می بریم،و دردی که داریم و نمی دانیم سدیر صیرفی گوید ، از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: « إنّ في صاحب هذا الأمر لشبهاً من يوسف . فقلت : فكأنّك تخبرنا بغيبة أو حيرة ؟ فقال : ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير من ذلك ؟! إنّ إخوة يوسف كانوا عقلاء ألبّاء …
ادامه مطلب

عیدترین عید( ۲ )

  عیدانه ...عیدترین عید( ۲ ): یکی از مقتضیات خلقت و شریعت خدای متعال ، و زیبنده آن ،سمت و سوی ان است که هدایت بطرف سلامت و سعادت مخاطبین خود ؛ یعنی : بندگان ، در ابعاد فردی و اجتماعی است.  اعتقاد به نبوت و در ادامه ان امامت ،و در نهایت ان مهدویت؛ یعنی : ظهور و قیام دوازدهمین امام؛ امام مهدی علیه السلام صفحه ای از کتاب …
ادامه مطلب

عیدانه در ماه عیدها نیمه شعبان( ۱ )

  عیدانه در ماه عیدها،و عید ترین عید دران؛ نیمه شعبان( ۱ ): «معرفت» و «محبت» دو معنایی هستند که ستیغ قله کمال انسان در تربیت الهی هستند. و هر  دو فطری او می باشند که در تربیت الهی در دل او شکفته می شوند:  «معرفت» به سعی در دوام توجه به حضور باری تعالی و خلیفه او ،  و دیده شدن ما توسط آنان، و رعایت ادب این محضر؛  …
ادامه مطلب

گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان 6

  گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان سرورم! سیّد صمد! جسارتا عرض می کنم ، از نشانه های خرابی کار ما این است که برای صداقت در تملیک دار و ندار (بیعت) به شما ، هر چه زور میزنیم دلمان با زبانمان همراهی نمی کند. ولی ابراز احساس مسکنت و بی چارگی در نبود شما که دامن گیر همه هست، که مشکل نیست؛ چه میشود که صادقانه نمی گوییم: خدایا …
ادامه مطلب