سرورم! 

  سرورم!  در اين زمان و امروزه حقيقت ماه مبارك، روزه و همه لحظه هاى زيباى آن شما هستيد. زيباترين لحظه هاى سكينه و با اين همه ناتمامى، بى قرارى، و چشم انتظارى؛ زيباترين لحظه هاى با شما بودن و بس نبودن . من شما را پيش خودم در دلم نگه مى دارم. آنجا براى شما جا به اندازه كافى هست؛من نقطه و يا صفر كه جايى نمى گيرم، و …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٩

◾️سرورانه ها -١٩ سرورم! با این حساب وقتی از لقمان حکیم نقل شده که فرموده باشد:  أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِير (بحار ‏١٣: ٤٣٢ از اختصاص) عمل را خالص انجام بده، کسی که سره از ناسره را تمییز می دهد، بیناست. آن ناقد هم وجود مبارک ولیّ الله است که عین الله هم هست. تصوّر آنکه شما تا ته نادیدنی ما و اعمال ما را می بینید انسان را بیمناک …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٧

◾️سرورانه ها -١٧ سرورم! اگر کسی توفیق همراهی عینی  با شما را داشت، در حضور شما، خود را به چیز دیگری مشغول نمی کند؛چشم از شما برنمی دارد؛ حواسش را جای دیگری نمی دهد.  حاصل عالی همه آداب و سنن شرعی اگر درست انجام شود، یافتن شماست، حال اگر این مقام و معنا برای کسی حاصل شده باشد، عين سادگي است اگر او چشم از شما برداشته و از جوار …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٦

  سرورانه ها -١٦ سرورم! بی معرفتی ما نسبت به وجود مبارک شما که صورت و حالت متراکم آن «غیبت» شماست، به شدّتی است که در فرمایشات نورانی روائی که نشانی شما را داده اند نیز ما، شما را نمی یابیم. ما در درخشش خورشید، تابش آفتاب، بارش باران، سرسبزی طبیعت، روشنائی روز، گوارائی آب، فجر سحر و عصر شما را نمی یابیم. «چشم باز و گوش باز و این …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٥

  سرورانه ها -١٥ سرورم! از طرفی نور ولایت که همان نور وجود است، وجود مبارک و مقام نورانی شماست، و از طرفی دیگر لباس انسانی انسان  که بهره از آن وجود برده نیز شما باید باشید؛ تا ظرف و مظروف متناسب هم بوده باشند؛ پس: این امر همان است که خدای متعال در وصفی از اوصاف اسم خود- که غیر  ازخود او می باشد- می فرمایند: «هُوَ الْأَوَّلُ وَ …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٤

  سرورانه ها -١٤ سرورم! در فرهنگ الهی شیعی حقیقت مفاهیم و مقامات معنوی اگر چه در قالب الفاظ باشند، حقایق بیرونی و خارجی هستند و آن وجود مبارک و مطهّر شماست: همه مراتب ایمانی و معرفتی؛ هم حقیقت دین مأثور و هم کتاب مسطور. از همین قبیل است «کَلِمه التّقوی»؛ یعنی: حقیقت تقوی و واقعیت عینی و بیرونی آن. حال اگر خدای متعال امر به «تقوا» فرموده، درواقع امر …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٣

  سرورانه ها -١٣ سرورم! ما گمان می کنیم که ظلم و جور عبارتست از همین بیدادی که سردمداران زور و زر در حقّ مردم بیچاره می کنند -که البته ظلم و جور است – ولی توجّه نداریم که حقِّ علیَ الاطلاق و صاحب همه حقوق در مرتبه اَتمّ و اَکمل آن وجود مبارک شماست و نادیده گرفتن آن از طرف حتّی آشنایان با شما و رعایت نشدن آن، اَعظم …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١٢

    سرورانه ها -١٢ سرورم! خوبیها با بودن شما معنی پیدا می کنند و صاحب خود و یا عامل خود را اقناع می کنند. وگرنه اگر شما نباشید، زندگی هم ته خود را فراموش می کند و حتی قیامت هم بی معنی می شود.  اگر شما نباشید حتی عمل هم، نتیجه خود را از دست می دهد؛ همان گونه که با بودن شما و زندگی نکردن ما با شما …
ادامه مطلب

سرورانه ها -١١

  سرورانه ها -١١ سرورم! کسانی که منتظر تشریف فرمائی شما نیستند، اصلاً ته دلشان یا آمدن شما را باور ندارند و یا عقیده به آمدن شما برایشان جدّی نیست.  آمدن شما برای آن پیر فرزانه جدّی بود که می گفت: صبح ها که از خانه بیرون می آئید، چند لحظه، از همان دم در به سر کوچه نگاه کنید، شاید کسی که منتظرش هستید از سر کوچه رد شود …
ادامه مطلب