نکته های رمضانی 4

در این ایّام، این که انسان بتواند ذهنش را خالی و آرام کند به سادگی اتفاق می افتد. این آرام بودن ذهن و باطن رامغتنم بدانید و سعی کنید با توصیه هایی که فرموده اند تشدیدش کنید. خود همین سکینه و آرامشی که در انسان هست، عین "ایمان" است.  به دلیل اینکه شما درباطنتان مزاحمتی ایجاد نمی کنید و شلوغ نمی کنید، آن حقیقتی که باید حاضر شود و حضور …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 3

با توجّه به این نکته که چه دلیلی دارد سال دیگر شما و ما زنده باشیم و ماه رمضان دیگری را درک کنیم؟ و همان طور که فر موده اند: هر وقت می خواهی نماز بخوانی چنان نماز بخوان که گویا نماز خدا حافظی ات را می خوانی؛ در مورد روزه هم همین طور، حقیقتاً آخرین روزه تان را بگیرید. حقیقتاً هر روزی که روزه تان را می گیرید، آخرین …
ادامه مطلب

نكته های رمضانی 2

  عمل وقتی ارزشمند است که آگاهانه انجام شود. آگاهانه در حالی که روزه دارید آن حقیقت حاضر در ماه رمضان را با نفَستان ببلعید؛ این آن کار کارستانی است که حتی اگر در ماه رمضان هیچ کاری هم نکنید این عمل آدم را از فرش به عرش می برد؛ حضور آگاهانه در ماه رمضان. این که ماه رمضان است، این که روزه دارید، این که الحمدلله نفَستان می آید، …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 1

امام باقر علیه السّلام در مورد سوره" انّا أنزلناه" فرموده اند: " ...انَّهَا لَغایةُ علمِنا..." 1 یعنی: همه ی علمِ الهیِ بی نهایتِ ما، به طور جامع در سوره ی انّا أنزلناه است. عالی ترین وقت مواظبت و بهره مندی از این سوره در ماه مبارک رمضان است.  طریق مواظبت به آن به دلالت صاحبان آن علوم و معارف،خواندن هزار بار آن در شب های ماه مبارک است تا شب …
ادامه مطلب

تازه ترین مطالب

پربازدیدهای این هفته