نکته های علوی  3

  پس: به این ترتیب اصل همه ی خوبی ها و زیبایی ها از آنِ حبیب علی الاطلاق خدای متعال محمّد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم. و به دلالت آیه و واقعه ی مباهله، امیرالمؤمنین نفس نفیس رسول الله هستند، صلوات الله علیهما و آلهما؛ در واقع خدای متعال این نسبت را تعیین فرموده اند: "قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و …
ادامه مطلب

نکته های علوی  2  

  و به این ترتیب در واقع امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فصل مشترک خدای متعال با رسول الله، و فصل مشترک آن دو با خلایق و خلایق با آن دو هستند.  و چون اصل در خلقت خدای متعال و شریعت، محبت خدای متعال به رسولش بوده« ...اول ما خلق الله نور حبیبه محمد صلی الله علیه و آله» (بحار الانوار 2۵: 2۵ از امیرالمؤمنین علیه السلام) ( پرده اول)؛  پس …
ادامه مطلب

نکته های علوی  1

  وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حبیب علی الاطلاق خدای متعال، و ولی علی الاطلاق اوست.همین نسبت را امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارند؛ یعنی: خدای متعال، رسول الله صلی الله علیه و آله را برای خودشان خواسته اند، و  امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را برای ایشان:« ...نظر الله سبحانه الی اهل الارض نظره و …
ادامه مطلب