در سفر زيارتى

    يعنى: در سفر زيارتى اگر به قاعده وقانونش، رفته و برگشته باشى، بايستى تعليم ديده باشى كه در باقي مانده ی عمر خود چه گونه در حضور وجود مبارك امام زمان عليه السّلام وبه همراه ايشان زندگى كرده، وبه اين ترتيب از اهل هدايت وسعادت ونجات وجنّت گردى. او شاهد وناظر بر عالميان وما در مشهد ومحضر آن حضرت هستيم؛ پس: كسى كه با فهم اين معنا وبا …
ادامه مطلب