بار دیگر یاد شب و روز نیمه شعبان و صاحب ان؛ صاحب ما

صاحب ولایت کلیه کسی است که در درون و بیرون مماس با خدای متعال هست ؛ لذا : منفعل به فعل او، و مولای آن مولا ، و مرید و مراد حق تعالی است: ... یا محفوظا بالله ، الله نور أمامه ، و ورائه ، و یمینه ، و شماله ، و فوقه ، و تحته .  السلام علیک یا مخزونا فی قدرة الله ، الله نور سمعه و …
ادامه مطلب

شب نیمه شعبان

محدث قمی گوید: شب بسیار مبارکی است و فضیلت و اعمال آن زیاده از آنست که ذکر شود و این شب را لیلة البرات و لیلة الصک و لیلة المبارکه و لیلة الرحمة گویند و این شب بعد از لیلة القدر افضل لیالی است و حق تعالی فضل خود را در این شب به بندگاه عطا میفرماید و به احسان خود، گناهان ایشان را می آمرزد و شبی است که …
ادامه مطلب

در سوره دخان

  خدای متعال در سوره دخان می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم /حم/والکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین/فیها یفرق کل امر حکیم ودر ضمن دعای شب نیمه شعبان عرض می شود:  ...فانک فی هذه اللیله کل امر حکیم تفرق  و من تشاء من خلقک ترزق... ... پس امشب هر كاری را که محکوم حکم توست  ، از هم جدا كنى و هر یك از مخلوقات خود …
ادامه مطلب

همه رخدادهای سال آینده در این شب نازل می گردد

  «در برخی از کتابهای دعا آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:در شب نیمه شعبان خوابیده بودم که جبرئیل آمد و گفت: ای محمّد! آیا در این شب می خوابی؟ گفتم:مگر امشب چه شبی است؟ گفت:نیمه شعبان! برخیز! پس مرا این سان بیدار کرد و با خود به بقیع برد و گفت:سرت را بلند کن که امشب، درهای آسمان گشوده می گردد و در نتیجه …
ادامه مطلب

فضیلت شب نیمه شعبان

  «در برخی از کتابهای دعا آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: در شب نیمه شعبان خوابیده بودم که جبرئیل آمد و گفت: ای محمّد! آیا در این شب می خوابی؟ گفتم:مگر امشب چه شبی است؟ گفت:نیمه شعبان! برخیز! پس مرا این سان بیدار کرد و با خود به بقیع برد و گفت: سرت را بلند کن که امشب، درهای آسمان گشوده می گردد و …
ادامه مطلب

تازه ترین مطالب

پربازدیدهای این هفته