امام حسین علیه السلام از مصادیق آیه «انما»

  امام حسین علیه السلام از مصادیق آیه «انما»؛ (مائده: ۵۵)؛ است؛ از کسانی که ولایت و اولویت آنان بر دیگران و همگان، همان ولایت و اولویت حق تعالی است؛  لذا: هزینه کردن ایشان بجز برای خدای متعال و خود ایشان ترجیح مرجوح بر راجح، بلکه ترجیح بلامرجح است؛ اموری مانند: دین، عدالت، ظلم ستیزی، نماز، حکومت. او به عهد الهی با خود وفا کرده، و در او، و برای …
ادامه مطلب