از موارد مهمّى كه در خوردن غذا بايد رعايت شود

 

از موارد مهمّى كه در خوردن غذا بايد رعايت شود ترتيب خوردن در آن است: غذايى كه زودتر هضم مى شود زودتر بايد خورده شود.

خوردن يك ليوان مايعات؛ مانند آب، دوغ ويا شربتهاى مجاز، نيم ساعت قبل از خوردن هر وعده غذا

خوردن مايعات مجاز در روز به ميزان شش ليوان؛
مانند: آب؛ شير؛ چاى كم رنگ تازه دم؛ دم جوش هاى مختلف؛ آب ميوه؛شربت سكنجبين؛شربت عسل وآبليمو

خوردن يك عدد سيب ، ناشتا

خوردن سالاد سبزيجات (شامل انواع سبزيجات؛ مانند: كاهو؛انواع كلم ها؛ تره وبقيه سبزى خوردنى هاى سر سفره؛ هويج؛ خيار؛ كدو سبز؛وانواع جوانه ها كه به ارزش غذايى سالاد اضافه مى كند؛ 
بعلاوه انواع سبزيجات خشك ومعطر؛ مانند: نعنا؛ شويد؛ كاكوتى؛ وگل سرخ كه از طبع سرد سبزيجات موجود دران كم مى كند)؛ قبل از وعده نهار وشام با ماست (اگر در سالاد گوجه فرنگى نباشد) يا با روغن زيتون وآبليمو، وروغن زيتون باسركه رقيق شده، ويا روغن زيتون و آبغوره، ويا هر كدام از آنها بدون روغن زيتون، ويا روغن زيتون به تنهايى(البته روغن زيتون وسركه چون توليد حرارت مى كنند، در تابستان  توليد گرماى مزاحم مى كنند)

رعايت تنوع در غذاها

خوردن سبزيجات وميوه هاى هر فصل در موقع خود

آرام خوردن وزياد جويدن غذا

پرنخوردن غذا

غذا نخوردن از روى سيرى

خوردن ماست قبل از غذا

خوردن ميوه قبل از غذا ويا دو ساعت بعد از غذا

براى خوردن نان از نان سنگك ويا هر نوع نان سبوس دار بدون جوش شيرين استفاده شود، امّا قبل از مصرف آن را در فراجاق گاز به مدّت حدود يك ربع تا بيست دقيقه قرار دهيد تا مثل بيسكويت خشك شود.الحمدلله اولاً وآخرا