بايدها ونبايدهاى بهداشت تغذيه

 

«فَليَنظُر الاِنسَانُ اِلىَ طَعامِه»(عبس: ۲۴) 

بايدها ونبايدهاى بهداشت تغذيه


زندگى طبيعى انسان در گرو تنفس وتغذيه است؛ لذا: اختلال در آنها اختلال در سلامت ونشاط او در زندگى خواهد بود.

مواردى درباره بهداشت تغذيه كه علماً وعملاً مجرّب بوده؛ وعدم رعايت آن -با توجّه به متفاوت بودن خصوصيّات وتوانايى بدن هر كسى-با كم وزيادش، آثار مشترك سوئى دارد؛ در اينجا بطور فشرده، شمرده مى شوند. همه اين موارد به يك اصل ثابت مربوط مى شود وآن دفع نشدن كامل زوايد غذا از بدن ومختلّ شدن عملكرد معده وروده است. از جمله آن آثار:
گرفتگى بينى؛ آب ريزش بينى، عطسه؛ خصوصاً هنگام واقع شدن در معرض باد ونيز بعد از خواب؛ التهاب گلو؛ ولاجرم التهاب سينوس ها (كه به غلط به همه آن ها حساسيّت گفته مى شود)وعواقب آن از خلط پشت گلو وريختن آن به سينه وبقيّه عوارض وعواقب آن از يك طرف؛ واز طرف ديگر اختلال در سوخت وسوز ودفع كه از يبوست شروع شده وبا خونريزى روده (بواسير)ادامه پيداكرده وبه سرطان روده منتهى مى شود.
اين كه بينى بعضى وقتها باز وبعضى وقتها بسته است، نشانه اين است كه بسته بودن آن عمدتاً ناشى از همين امر است نه سابقه شكستگى و انحناى آن.

امّا مواردى كه بايد رعايت شوند:

 غذاهايى كه نبايد خورده شوند :

غذا هاى خمير (تليت، ماكارونى، نان وپنير وچايى،...)

غذاهاى سرخ شده، حتى آجيل بو داده. مواد غذايى در اثر سرخ شدن مواد نافع خود را از دست داده ودير هضم مى شوند. سبزيجات بجز از دست دادن مواد خود، حتى طعم خود را هم از دست داده وتلخ مى شوند وبعضاً حتّى موادّ موجود در آنها-مانند لوبيا سبز-در اثر سرخ شدن، تبديل به مادّه سمى مى گردد.

غذاهاى چرب

نان لواش ونانى كه نرم وخمير باشد

چند غذا باهم (عَلَيكُم بِالبَسائِط)

مايعات وماست با غذا وبعد از آن تا دو ساعت

گوشت چرخ كشيده به هر صورت

گوشت گاو وگوساله

نوشيدنى هاى گازدار

غذاهاى شلوغ مانند سالاد اولويه وآش رشته

سوس مايونز

مايعات وخوردنى هاى سرد يخچالى وداغ

آرد سفيد

قند وشكر سفيد

فلفل وادويه جات تند، اگر در منطقه آب و هوايى خشك زندگى مى كنيد

غذاهاى خوش نمك

شيرينى بازار