آیا کسی بیش از زینب کبری علیهاالسلام مضطر بوده؟!

 

بین در و دیوار را نمی دانم، ولی آیا کسی بیش از زینب کبری علیهاالسلام مضطر بوده؟!
به دم آن علیا مخدّره وبا توجّه به حقیقت آیه که زهرای مرضیّه است: «امّن یجیب المضطرّ اذا دعاه و یکشف السّوء»

۵ بار بعد از هر نماز مغرب برای تعجیل در ظهور امام زمان و فرج آل محمّد علیه وعلیهم السّلام.