یادمان باشد26

 

یادمان باشد...

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و متأسفانه خیلی از آن غفلت می‏شود این است که هر شب متعلق به روز فردایش است. یعنی شب جمعه متعلق است به روز جمعه و فرموده اند این مطلب در مکتب اهل ‏بیت علیهم ‏السلام از اسرار است. 
وقتی این شکلی بود به این ترتیب همان اهمیتی که شب ‏دارد روزش نیز دارد. همانکه شبش بین شب ها اهمیت دارد، روزش هم بین روزها اهمیت دارد. ولی ما نه، شب قدر تا صبح بیداریم و روزش را تا عصر می خوابیم. از روزش هیچ استفاده نمی‏کنیم و این خیلی غبن بزرگی است. 
شیطان به همین ‏ها راضی است و لو این که هزارِ آدم را نهصد و نود و نه بکند. می‏گوید خوب است؛ شب بیدار بودی روز بگیر بخواب!