یادمان باشد19

 

یادمان باشد...

حدیث در فضیلت ماه مبارک رمضان است در مفاتیح، بعد از خطبه ی معروف رمضانیه رسول اکرم صلَّی الله علیه وآله وسلّم. امام صادق علیه السّلام فرمودند: 


هرگاه روزه هستى بايد گوش و چشم و پوست و همه اعضاى تو روزه باشند، يعنى از انجام محرّمات بلكه مكروهات دورى كنند 


و نير فرمود:

 
گاه روزه تو نبايد همانند روز افطار تو باشد، 


و همچنين فرمود: 

روزه به همين خوددارى از خوردن و آشاميدن تنهانیست، بلكه بايد در هنگام روزه:
زبان خود را از دروغ نگاه داريد، 
و ديده هاى خود را از حرام بپوشانيد 
و با يكديگر نزاع نكنيد، 
و بر هم حسد نورزيد، 
و غيبت و گفتگوى بى منطق ننماييد، 
و سوگند دروغ بلكه حتى سوگند راست به زبان نياوريد، 
و دشنام و ناسزا ندهيد، 
و بى خردى نورزيد، 
و دلتنگ نشويد، 
و از ياد خدا و نماز غفلت نكنيد، 
و از آنچه نبايد گفت خاموش باشيد، 
شكيبا باشيد، 
و سخن به راستى گوييد، 
از اهل شرّ دورى كنيد، 
و از گفتار بد 
و دروغ و افترا و خصومت با مردم 
و گمان بد بردن و غيبت و سخن چينی اجتناب كنيد 
و خود را در آستانه آخرت بدانيد، 
و در انتظار فرج و ظهور قائم آل محمّد عليهم السّلام باشيد 
و ثواب هاى آخرت را آرزو نماييد، 
و براى سفر آخرت، اعمال شايسته را توشه برگيريد 
و بر شما باد به آرامش دل 
و آرامى تن 
و خضوع و خشوع و شكستگى و فروتنى، 
مانند برده اى كه از مولاى خويش بترسد، و از عذاب خدا هراسان باشيد، 
و به رحمتش اميدوار، 
و اى روزه دار بايد: 
دلت از عيب ها 
و باطنت از حيله ها و مكرها پاك باشد، 
و تنت پاكيزه از آلودگي ها 
و از آنچه غير خداست به سوى خدا بيزارى جو، 
و ولايت و دوستی خويش را به گاه روزه براى خدا خالص گردان، 
و از بيان آنچه حق تعالى تو را از آن در آشكار و نهان نهى كرده خاموش باش.
و در ايام روزه روح و بدن خويش را به خداى (عزّ و جلّ) ببخش، 
و دل خويش را براى محبت و ياد او فارغ گردان، 
و بدن خود را در آنچه خدا تو را به آن امر كرده و فرا خوانده بكارگير، 
اگر چنين كنى، آنچه شايسته روزه است انجام داده اى، و فرمان خدا را اطاعت كرده اى، و از آنچه بيان شد آنچه را كم بگذارى، به اندازه آن از فضل و ثواب روزه تو كم مى شود

به درستى كه پدرم گفت:

رسول خدا صلّى اللّه و عليه و آله شنيد زنى هنگام روزه، كنيز خويش را دشنام داد، حضرت طعامى خواست و به آن زن گفت:

ميل كن،

عرضه داشت: روزه هستم،

فرمود:

چگونه روزه اى كه كنيز خود را دشنام دادى! روزه تنها ترك خوردن و آشاميدن نيست، همانا حق تعالى روزه را حجابى از انجام كارهاى ناشايست، و كردارهاى بد، و گفتارهاى ناپسند قرار داده، چه بسيارند روزه داران، و چه بسيارند آنان كه تحمّل گرسنگى مى كنند.

 ادامه دارد...