یادمان باشد15

 

یادمان باشد...

در مشهد و محضر امام زمان علیه السّلام زندگی بکنید، با توجّه به این که یکی از خصوصیات این ایام طالب ساحت مقدّس آن حضرت بودن است. در ایام باقی مانده از ماه مبارک، جدّی تر به این مسأله التفات کنید و حقیقتاً سعی کنید خودتان، اعمالتان و زندگی تان را برای آن حضرت قرار دهید.