یادمان باشد14

 

یادمان باشد...

سپس این گونه فرمودند: 

«أیها النّاس إن أبوابَ الجنانِ فی هذا الشَّهر مُفَتَّحَه فَسألوا ربَّکُم أن لا یغْلِقَها عنکم و أبوابَ النّیرانِ مُغْلَقَه فسألوا ربَّکُم أن لایفْتَحَها علیکُم وَ الشّیاطینُ مَغلولَه فسألوا ربَّکُم أن لایسَلِّطَها عَلیکُم.»: 
«ای مردم، این حقیقتی است که درهای بهشت در این ماه باز است، پس از پروردگارتان بخواهید که آن را برای شما نبندد. درهای جهنّم، در این ماه بسته است. پس از پروردگارتان بخواهید تا آن ها را هیچ گاه برای شما باز نکند. دست های شیاطین در این ماه بسته است. پس از پروردگارتان بخواهید که آن ها را هیچ گاه بر شما مسلّط نکند.» 

در حالت روزه به وضوح همان حال بودن در بهشت برای انسان ایجاد می شود و انسان آرامش، طمأنینه، سکینه، امنیت، ذکر خدا، قرب خدا، یاد خدا و اولیای خدا را می یابد. با کمی دقّت آدم درمی یابد که این حالی که دارد نتیجه ی انجام کدام اعمال و ترک کدام اعمال است. در این ماه ، پُر نمی خورد، پُرحرفی نمی کند، به کار عبث نمی پردازد. به وسیله ی ماه رمضان می توان داخل بهشت شد و بیرون نیامد و می توان از جهنّم خارج شد و هیچ وقت داخل آن نشد.