یادمان باشد13

 

یادمان باشد...

حضرت می فرمایند:


«أیها النّاس مَن فَطَّرَ منکم صائماً مؤْمناً فی هذا الشّهر کان له بذلک عِندَ الله عِتْقُ رَقَبَه و مغفره لما مَضی مِن ذُنوبِهِ.»: 
«ای مردم اگر کسی از شما در این ماه افطار روزه دار مؤمنی را باز کند، این عمل برای او نزد خدا اجز آزادکردن بنده ای را دارد و همین طور غفران تمام آن چه از اعمال زشتش به عهده ی اوست.» 

عرض کردند:

یا رسول الله فلیس کلنا یقدر علی ذلک. 
یا رسول الله، همه نمی توانند این کار را انجام دهند. یعنی همه تمکّن این را ندارند که به کسی افطار دهند! 

فَقال صلَّی الله علیه وآله وسلّم:

«اتّقوا النّار و لو بشق تمره و اتّقوا النّار ولو بشربه من ماء.»: 
«فرمودند: خودتان را از آتش محفوظ بدارید، هر چند به یک دانه ی خرما یا به یک جرعه ی آب.» 

سپس فرمودند: 

«ای مردم، هر کسی از شما در این ماه اخلاق خودش را نیکو کند، همین عمل جواز او برای عبور از صراط است در روزی که قدم ها بر صراط می لغزد و کسی که در این ماه در مورد کارگزاران و خدمت کارانش تخفیف قائل شود، خدای متعال حسابش را سبک خواهد گرفت. و کسی که شرّ خودش را از کسان دیگر نگاه دارد، خدای متعال در روز ملاقات با خودش او را از غضب خویش مصون خواهد داشت. و کسی که یتیم را در این ماه بخشش و اکرام کند، در روز ملاقاتش خدای متعال او را اکرام خواهد کرد. و کسی که در این ماه صله ی رحم به جا آورد، خدای متعال در روز ملاقات با خودش به او رحم خواهد کرد. و کسی که در این ماه با رحم خویش قطع رابطه کند، خدای متعال رحمت خودش را در روز ملاقات با او قطع خواهد کرد. و کسی که در این ماه نماز مستحبّی به جا آورد، خدای متعال برایش دوری از آتش را واجب خواهد کرد. و کسی که واجبی را در این ماه به جا آورد، خدای متعال ثواب به جا آوردن هفتاد واجب را در غیر این ماه برای او منظور خواهد کرد. و کسی که به من در این ماه زیاد صلوات بفرستد، خدای متعال ترازوی او را سنگین خواهد کرد روزی که ترازوها سبک خواهند شد. و کسی که در این ماه آیه ای از قرآن را تلاوت کند، برای او مثل اجر ختم قرآن است در غیر این ماه.»