یادمان باشد10

 

  • یادمان باشد...

      3-مناجات يعني درِ گوشي و به نجوا حرف زدن. لذا يک راه دعا کردن اين است که خيال کنيد درِ گوشي داريد به خدا مي گوييد. خداي متعال که مانند ما گوش ندارد، بلکه او نزديک تر از خود ما به ماست. لذا مي شود آدم با خجالت سرش را پايين بيندازد و آهسته به زبان خودش، شروع به گفتن کند.