یادمان باشد9

 

یادمان باشد...

      2- در مورد توبه روايت است که:

«گناه نکردن آسان تر از توبه کردن است»

ما خيال مي کنيم توبه کردن کار مشکلي نيست و آدم مي گويد: «أستغفر الله ربّي و أتوب إليه» و کمي هم گريه و زاري مي کنیم و همین کفایت از توبه کردن می کند و خیال می کنیم که گناه نکردن ـ يعني اين که آدم حقيقتاً از آن لذّت دنيوي شديدي که هست، چشم پوشي کند ـ  مشکل تر از توبه است. 
براي نوع ما پيش آمده که در يک سختي و مشکلي واقع شده ايم و براي از بين بردن آن هر کاري از دستمان آمده کرده ايم و بسيار دچار مشقّت شده ايم. ما از اولياءالله نيستم که بلاهاي خدا در مورد ما براي ترفيع درجات باشد، بلکه نتيجه ي اعمالمان است. آن سختي، نتيجه ي يکي از اعمال است و شايد قسمتي از نتايج يکي از اعمال است که براي از بين بردن آن بايد اين همه مشقّت کشيد. همه ي اعمالي که ما از صبح تا شب انجام مي دهيم براي خودش دنباله و نتيجه دارد. خداي متعال همه ي آن ها را نگه داشته است و از بين بردن آن بجز برای خدای متعال و صاحب ولایت او برای کسی مقدور نیست.