یادمان باشد8

 

یادمان باشد...

در اين جا نکات قابل توجّهي است که آن ها را يادآور مي شويم: 

      1- يک معنی «احفظوا ألسنتکم» يعني زبانتان را از بدگفتن نگه داريد و معنی ديگر آن به معناي لغوی کلمه است؛ يعني زبانتان را نگه داريد و کم حرف بزنيد. در قرآن هم آمده است که يکي از صفات مؤمنان اين است که: عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضون ، از کار بيهوده دوری مي کنند. در روايت هم آمده است: « از اخلاق مؤمن ترک کردن آن چيزيي است که کمکش نمي کند.» به همين دستور عمل کنيد و اگر خواستيد چيزي بگوييد يا کاري انجام دهيد، اگر کمکي به شما نمي کند، نگوييد و نکنيد.

ادامه دارد...