یادمان باشد4

 

یادمان باشد...

اين ايام بهار قرآن است، تلاوت يک آيه از قرآن معادل يک ختم قرآن است، نتيجه دارد. 
با توجه به اين مطلب که در اين ماه به فضل خداي متعال و عنايت وليّ اش« صلوات الله عليه» اين وعده حتمي است که انسان مي تواند خدا را داشته باشد، آن حقيقت را داشته باشد و همين مطلب که ماه رمضان بهار قرآن است و همه معارف الهيه در قرآن است خودش در واقع يکي از شواهد اين مطلب است که علوم و معارف الهيه در واقع طعام هستند الاّ طعام معنوي. طعام غير مادي، که روح بايد ميل کند و با ميل کردن آن بزرگ مي شود، تا فربه شود. 
به همين دليل و با اين عنايت که اين ماه، ماه ضيافت الله در خطبه مبارک رسول اکرم صلوات الله عليه و آله تعبير شده، در ضيافت و مهماني، اصلي ترين چيزي که با آن از مهمان ها پذيرايي مي کنند خوردني است. لذا ضيافت الهي که گفته شده و فرموده اند به اين عنايت است. حقيقتاً ضيافت الله است. يعني خداي متعال مطابق شأن و منزلت خودش در آن مرحمت فرموده و ضيافت داده. پس به اين ترتيب از همين جا مي شود، اين نکته را استنباط کرد، که در اين ماه بيش از هر ماه ديگر ، طعام معنوي ممکن است نصيب انسان شود، چون ميزبان خود خداي متعال است. این مطلب را مغتنم بدانيد.