عیدانه تربیتی میلاد مسعود ساحت مقدسه فاطمی: رمز فاطمی شدن

 

عیدانه تربیتی میلاد مسعود ساحت مقدسه فاطمی: رمز فاطمی شدن

نقش ویژه مناسبت ها، بهره برداری تربیتی از آن در جهت تخلق به معنایی است که در آن مناسبت گرامی داشته شده است؛ و چنین است ایام منسوب به ساحت مقدسه ی صدیقه کبرا؛ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آلها.

خصوصیت شخصی و اصلی فاطمی، محوریت وجود مبارک ایشان در رضایت الهیه است؛ لذا: راضیه و مرضیه بودن ایشان در رابطه ی با حق تعالی. 

و چنین است که کسانی که حجیت وجود مبارک ایشان را پذیرفته و به محبت و هدایت ایشان بندگی می کنند، همت عالی آنان مصروف تخلق به آن معناست؛ به راضیه ی مرضیه شدن. 

اما کلید گشایش در این امر، و رمز آن، «راضی» بودن است؛ راضی بودن به حوادث و وقایع ناخواسته؛ ملایمش را با شکر، و منافرش را با صبر بدون شکایت پذیرفتن. 

راضی بودن ، مدخل ورود به معنای فاطمی و مرضیه شدن و سپس رسیدن به عبودیت و ولایت الهیه و استقرار در جنت الهیه و شرب مدام از نعیم معرفت و محبت الهیه است. 

کلام کفو حضرتش؛ علی مرتضی علیه السلام را مگر نشنیده اید که می فرماید: «نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه»؛ ما او (خدای متعال) را برای بلایش همچنان ستوده و ستایش می کنیم که برای نعمت هایش؛ (نهج البلاغة: ط 114).