آینه داری اهل بیت علیهم السلام

 

آینه داری اهل بیت علیهم السلام یکدیگر را: 

امام صادق علیه السلام از پدر ارجمندشان سلام الله علیه و ایشان از جابربن عبدالله انصاری و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که ایشان فرمودند:

این حقیقتی است که خدای گروهى از فرشتگان را گماشته تا فاطمه سلام الله علیها  را از پیش رو، پشت سر، سمت راست و چپ محافظت نمایند، و در زمان زندگى با او و پس از مرگ نیز کنار قبرش باشند تا همواره بر او، پدرش، شوهرش و فرزندانش زیاد دعا کرده وصلوات فرستند. 
هر کس مرا پس از در گذشتم زیارت کند، گویا فاطمه را زیارت کرده و کسى که فاطمه را زیارت کند، مرا زیارت کرده است. 
هر کس على بن ابى طالب را زیارت کند، گویا فاطمه را زیارت کرده است و کسى که حسن و حسین را زیارت کند، گویا على را زیارت کرده است. 
و هر کس فرزندان حسن و حسین را زیارت کند گویا آندو را زیارت نموده است». (صلوات الله علیهم اجمعین)
(بحار 97 : 122)