نکته های رمضانی  52  

صائم در مواجهه با این اعمال و ایامی که برای او نورٌ علی نور بوده، پاک پاکیزه شده، حالا در این نفس پاک پاکیزه اولین چیزی که بعد از این همه نورانیت و طهارت می گویند واردش کن، تربت سیّد الشهداست؛ یعنی چه؟

تربتی که فرموده اند: 
برای هر دردی دواست؛ فقط صحبت درد جسمانی نیست، بلکه: "لکلّ داء دواء" (فقه الرّضا: ۳۴۵) ؛ دوا برای هر دردی است؛ یعنی به این ترتیب آنچه در انسان نقص است، عیب است، مرض است - معنوی و مادی - همه را جبران می کند.

بالاتر از همه ی اینها: 
کسی که در موطن نفس پاک خود تربت کربلا را وارد می کند، تربت کربلا آن شخص را کربلایی می کند و خدای متعال کربلایی شدن را برای بنده هایش دوست دارد.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: "أحب الله من أحب حسینا"؛ خدای متعال دوست دارد آن کسی را که حسین را دوست داشته باشد.

ادامه دارد...