مژده ی ظهور امام زمان علیه السّلام

  گل قالیِ پهن شدن زمین از زیر کعبه (دحوالارض)، مژده  ی ظهور امام زمان علیه السّلام در آن روز است. شاید تعلیل و تحلیل این واقعه این چنین باشد که:  حقیقت هر خیری از جمله حقیقت کعبه در هر زمانی، حقیقت امام آن زمان است؛  لذا:گسترش زمین از زیر کعبه در واقع، گسترش حضور و در نهایت ظهور حقیقت کعبه در عالم طبیعت و زمین است؛ به همین دلیل …
ادامه مطلب