شعر درباره حضرت علی علیه السلام

  تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست گوهر بحر سخن، مِدحت شاه نجفست والی ملک عرب، سرور اشراف قریش آن که تشریف قدومش دو جهان را شرفست شمع جمعست چو در گوشه محراب دعاست آفتابیست فروزنده چو در پیش صفست نغمه مهر علی از دل پر درد شنو کاین نه صوتیست که در زمرمه چنگ و دفست کن فکان، امر و قضا، حکم و یداللّه خطاب آسمان …
ادامه مطلب

تازه ترین مطالب

پربازدیدهای این هفته