سفر در صفر 23

 

«فی الله» مرتبه ای است که مختصّ اهل بیت علیهم السّلام است و در آن آمیخته بودن با خدای متعال و بالاخره محو شدن در اوست؛ لذا: از جهاد آنها جهاد فی الله یاد می شود. زیارت امام حسین علیه السّلام آن چنان فضیلتی دارد که خدای متعال زائر را با خود آمیخته می کند: یخالطهم بنفسه (ای کاش با تو بودن : ٩٥). این فضیلت شگفت انگیزترین  فضیلت زیارت امام حسین علیه السّلام است و افضل از آن زائر ماندن برای امام حسین است: رفتن به زیارت امام حسین علیه السّلام دشوار است ولی دشوارتر از آن زائر ماندن برای ایشان است؛ یعنی: دائماً او را مونس و مقصود خود داشتن.

کسانی که با امام حسین علیه السّلام از کربلا بر نمی گردند او را در سینه جا نداده و با خود همراه نمی کنند، گویا که اینان برای خداحافظی به کربلا رفته بودند نه سلام دادن و وارد شدن بر ایشان و ماندن با ایشان!