سفر در صفر 10

 

«سیّد» می گفت: برای من همیشه سوال بود که چرا در زیارت هر کدام از معصومین علیهم السّلام باید بر ایشان یک بار سلام داد امّا برای امام حسین علیه السّلام صدبار؟! به من فهماندند که هر سلام برای یکی از زخم های ایشان است. بنده عرض می کنم، السّلام علیک یا ابا عبدالله؛ سلامی که به هر سلام صد سلام است؛ السّلام علیک یا ابا عبدالله؛ صد سلام که هر سلامش سلامی برای همه ی زخم های تو بوده باشد.