سفر در صفر 8

از مظلومیت غریبانه ی امام حسن علیه السّلام گم کردن زمان شهادت ایشان است، آن را در 28 صفر مقارن شهادت رسول الله صلی الله علیه واله قرار داده اند؛ تا در جوار عظمت فقدان آن حضرت از اهمیّت شهادت و فقدانِ ایشان کاسته شود. در عوض هفتم صفر را که روز شهادت ایشان است، به دروغ روز ولادت حضرت امام کاظم علیه السّلام قلمداد کردند تا به این ترتیب خلأ ایجاد شده در این امر را با مسرّتی پر کرده باشند. هفتم صفر روز شهادت حضرتش را چون روز شهادت بقیه خمسه ی طیّبه اهمیّت  قائل شده، بزرگ بداریم.