سفر در صفر 7

 

فرمودند: "الحسن و الحسین سیّدا شباب اهل الجنه"؛ یعنی: بهشتیان دو سالار و سرور دارند: حسن و حسین علیهما السّلام؛ 
پس: نقص در تحقق ولایتِ اغلب اهل معنا و معرفت و محبت از نیکان به دلیل نقص آنان در قبول ولایت این دو نفس نفیس است. به دلیل جلوه ی فرا گیر امام حسین علیه السّلام در بین دوست و غیر دوست اولاً توجهات به سوی ناحیه مقدسه ی ایشان جلب می شود. مظلومیت و غربتِ فراگیر امام حسن علیه السّلام در بین دوستان، اينجا آشکار می شود، تا چه برسد در بین غیر دوستان.