سفر در صفر 6

دنباله ی آفت شناسی علم و عالم بلا عمل:

ممکن است کسی بگوید: برای مصونیت از عواقب علم بی عمل، من از فراگیری آن صرف نظر می کنم ؛ غافل از آن که اعمال و عباداتی که به جا آوردن آن ها واجب است ، یادگیری احکام آن ها نیز به عنوان مقدمه ی واجب، واجب است. در این میان واجب ترین واجب ها، معرفت خدای متعال و ایمان و تقوا و یقین به اوست.
لذا : علم به احکام معرفت الله که اساس ایمان به خدای متعال و تخلق به آن و تقوا و یقین است نیز واجب است و این همان علمی است که طلب آن بر هر مسلمانی واجب عینی می باشد. به فرموده ی امام جعفر صادق علیه السّلام : علم اصل همه  حالات نيكو بوده و نهايت هر مقام بالا و بلندى مى‏باشد از اينجاست كه رسول اكرم صلی الله علیه و اله فرموده اند: "طلب كردن و به دست آوردن علم براى هر فردى از مرد و زن مسلمان واجب است"، منظور از آن علم، علم تقوی و یقین است. (مصباح الشريعة، باب ٥) 
آن چه در «تذکره» و پیام های روزانه تلگرام و نوشته ها و کتاب ها، آورده می شود، شامل معرفت شناسی معارف اصلی دین و احکام نیل به آن هاست.
نکته پایانی که عقل و نقل به آن حکم می کند این است که در قیامت اگر کسی نسبت به احکامی که باید انجام می داده و نداده اظهار جهل کند، خواهند گفت که چرا آن ها را یاد نگرفتی ؟!