سفر در صفر 1

اگر محرم ماه امام حسین علیه السلام است، صفر امام حسن علیه السلام را تداعی می کند. آن دارِ قرار، که آخرین قرارگاه است که قرارگاهِ دلهای خوبترین های الاهی است ، وجود مقدس ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله است که اسم او بیان صفتش می باشد: ختمی مرتبت.
به آن وجود مبارک الاهی دو تن از جانشینانش شبیه ترینند؛ در انفعال نفس در مواجه با آن دو؛ آنان را شبیه تر از سایر حضرات علیهم السلام به آن حضرت می یابد: امام حسن مجتبی و امام هادی علیهما السلام.
نحوست صفر جدی تر از آن است که بتوان آن را منکر شده و پرده بر آن کشید. اما در زیر چتر ولایت حضرت مجتبی علیه السلام و در پناه کهف ولایت آن حضرت می توان نه فقط از نحوست صفر که از نحوست همه ی ایام در امان بود؛ در سکینه و سلامت و امنیت بود. 
او اولین از دو سرور و سید بهشتیان است و آن سکینه و سلامت و امنیت از آثار حضور ولایی حضرتش در بهشت می باشد که موالیان خود را در این دنیا نیز متنعم می فرمایند. الحمدلله کما هو اهله و مستحقه