نشانه شیعه اهل بیت علیهم السلام

مردي به همسرش گفت: "برو نزد حضرت زهرا عليها السلام ، و درباره من پرسش کن که آيا من از شيعيان شما هستم يا نه؟"
آن زن نزد حضرت رفت و پرسيد. حضرت فرموند: "به او بگو: اگر ما به آنچه به تو دستور داده ايم، عمل مي کني ، و از آنچه که نهي کرده ايم، خويشتن داري مي کني ، تو از شيعيان ما هستي وگرنه ، نيستي."
 زن برگشت و فرمايش حضرت را به شوهرش گفت. آن مرد گفت: "اي واي! چه کسي پيدا مي شود که از گناه و خطا دور باشد ، من همواره در جهنم خواهم بود؛ زيرا هر کس از شيعيان آنان نباشد در آتش جهنم جاودان خواهد بود" .
زن نزد حضرت زهرا عليها السلام آمده سخنان شوهرش را براي ايشان بازگو کرد.
 آن حضرت فرمودند: به او بگو: "اين چنين نيست ؛ شيعيان ما از بهترين افراد اهل بهشتند . هرکس ما را دوست داشته باشد ، و دوستان ما را دوست داشته ، و دشمنان ما را دشمن داشته باشد ، و با قلب و زبان طرفدار ما باشد ، اگر با اوامر و نواهي ما در باره ديگر گناهان مخالفت کند ، از شيعيان ما نخواهد بود ، ولي در عين حال در بهشت است ؛  اما پس از آنکه در اين دنيا به بلايا و گرفتاري ها ، و يا در صحراي محشر ، و قيامت به انواع شدايد و سختي ها ، و يا در طبقه بالاي جهنم گرفتار عذاب شدند، به خاطر محبتي که نسبت به ما داشته اند، ما نجاتشان مي دهيم و آنان را به نزد خود منتقل مي کنيم ؛ (تفسیر منسوب به  حضرت عسکری علیه السلام: ۳۰۸).