یادم از ایام کودکیم افتاد

 

یادم از ایام کودکیم افتاد؛ حدود 55- 60 سال پیش ، کم  نبودند از جوانان ‌ جاهلان که در ایام سال هر غلطی می خواستند می کردند اما در  ماه مبارک رمضان و محرم الواتی خود را کنارمی گذاشتند؛ و در محرم در دستجات هم شرکت می کردند و روز عاشورا قمه هم می زدند؛ اما همانها خود را عزدار امام حسین علیه السلام و حسینی نمی دانستند  ولی امروزه بنام امام حسین علیه السلام و عزاداری او و در عزاداری او  غلط هایی می کنند که  به فهم و ادب ان جاهلان ، باید رحمت فرستاد و طلب مغفرت برای انان کرد .