شفاعت حضرت علی موسی الرضا نزد حضرت علی مرتضی صلوات الله علیهما و آلهما

از وجود مبارک حضرت علی بن موسی الرضا سلام الله علیهما نقل شده که فرمودند:

 "من زارنى على بعد دارى و شطون مزارى، أتيته يوم القيامة فى ثلاث مواطن حتى اخلصه من أهوالها: اذا تطاريرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان."

هرکس مرا با وجود دور از دسترس بودن خانه و دور از دیده بودن زیارتگاهم، زیارتم کند (به زیارتم بیاید) در قیامت در سه جا به سراغ او می آیم تا از سختی ها و نگرانی های آن ، رهائیش بخشم:
 هنگامی که نامه های اعمال از چپ و راست بر فراز می شوند (و همگان آنها را می بینند)؛ و نزد صراط (هنگام عبور از صراط ، که آن پلی بر روی جهنم است)؛ و نزد میزان  ( هنگام سنجش بنده و اعمال او ).

(  کامل الزيارات: ۳۰۴، فقيه ۵۸۴:۲، تهذيب۸۵:۶، أمالي صدوق: ۱۲۱، خصال۱۶۷:۱، عيون أخبار الرضا علیه السلام۲۵۵:۲، مزار مفيد: ۱۹۵، مقنعة ۴۷۹، روضة الواعظين۲۳۵:۱ ).

 گذشته از واقعیت ظاهر روایت ، و صحت تردید ناپذیر آن،  باطن و معنای آن به معنای شفاعت نزد وجود مبارک امیر المومنین علی مرتضی صلوات علیه و آله ، در قیامت است ؛ چراکه: به اذن خدای متعال و رسول او صلی الله علیه و آله ، برحسب روایات ،  امیر علیه السلام هم حاکم یوم الدین هستند( احقاق الحق ۳/۴، رقم ۳۸۹) ، و هم حقیقت کتاب و صراط و میزان .