سفری نورانی در ابدیت

و بعد از همه ی این حرف ها، فرموده اند که زیارت امام رضا علیه السّلام برترین زیارت هاست؛ حتّی از زیارت امام حسین علیه السّلام ، و زائرین او در قیامت ، برترین زائران  می باشند ؛
 و بر این امر چنین دلیل آورده اند که امام رضا علیه السّلام را به جز خواصّ از شیعیان ، زیارت نمی کنند؛ (امام جواد علیه السلام ؛ کافی٩: ٣٣٥).

یک معنای این فرمایش این است که برای کمال در تشیّع و خلوص در آن ، و از ممتازترین ها در آن شدن، باید وجود مبارک امام رضا علیه السّلام را قصد کرد و با ایشان مأنوس بود، که معنای زیارت، قصد کردن و اُنس گرفتن است ؛

پس: آن که در زندگی قصدش معرفت ان حضرت ، و یافتن حضور ایشان ، و مأنوس بودن و همدم شدن با ایشان باشد ، از ممتازترین شیعیان و مؤمنین است ؛ الحمدللّه ربّ العالمین.