به مناسبت ایام ولادت باسعادت سید و سرور و سالار ما؛ حضرت ثامن ضامن

قصه مختصر

حال و هوای معرفتی و وجدانی کسی که به مدد الهی به ولایت الهیه نایل شده باشد ،« ماشاءالله،لاقوه الا بالله» است ؛ همانکه نقش نگین وجود مبارک امام رضا علیه السلام بوده ؛(کافی۴۷۳:۶) ،و توصیه شده که بر نگین خود « ماشاء الله لا قوه الا بالله استغفرالله» نقش کنید ؛(از امام صادق علیه السلام؛ثواب الاعمال : ۱۸۰). یک نقش نقش نگین ،متذکر داشتن صاحب آن است.

مقام نورانی خلق اول - که در باره آن در دورهمخوانی اصول کافی،در باب حدوث اسما ،به تفصیل گفتگو شده- اولاً مشیئه الله و یا همان « ماشاءالله» است که جلوه علمی آن حقیقت الهیه است، و ثانیا‌ « لاقوه الا بالله» که جلوه همان حقیقت  در کران بیکران اقتدار و قوت و قدرت .

به این ترتیب اولی مقام نورانی بلا تعین وجود اقدس رسول الله صلی الله علیه واله است، و دومی مقام نورانی بلاتعین وجود مقدس امیر المومنین صلی الله علیه وآله می باشد.

نکته بایسته تذکر اینکه- همانطور که در درسهای اسما و صفات شرح اصول کافی مستنداً عرض شد - مقام نورانی بلا تعین رسول الله، رسول الله نیست، بلکه اسم الله،و آیه الله ،و صفت الله،ومشیت الله و...بوده ومنسوب به خدای متعال می باشد ، نه به آن حضرت . واز همین قبیل است مقام نورانی بلاتعین وجود مبارک ولی الله.

ونکته دیگر اینکه ، توصیه به نگاشتن این دو اسم نورانی و شریف بعلاوه « استغفرالله» شده است؛ «استغفرالله» می تواند ناظر به تمام اعمال ما باشد ؛ حتی همه انواع عبادات و تبرئات که ان نیز آلوده به عیب و نقص و معصیت است، ویا ناظر به قصور وتقصیر در معرفت و فهم وایمان نسبت به دو جزءاول ؛ به « ماشاء الله، لا قوه الا بالله» می باشد . والله العالم.

داشتن انگشتری با این نقش و توجه به نقش آن  ، بفضل الهی می تواند در تحقق معرفت و معنای آنها موثر باشد ، گذشته از آنکه توصیه به گفتن آن ده بار بعد از نماز مغرب نیز فرموده اند؛(مصباح المتهجد ۱۰۲:۱).